Nordatlantens Brygge

Myter og mundtlige fortællinger

Hvad er myter og hvilken kulturel betydning har myter haft i Grønland? Eleverne arbejder aktivt med myter og egne fortællinger.

Vi forholder os til mytens tematik og funktion i samfundet og kulturen. Igennem idegenerering og gruppearbejde formulerer og illustrerer vi myter, der kunne gøre sig gældende i dag. I forløbet inddrages aktuelle udstillinger på Nordatlantens Brygge, som afsæt for elevernes egne fortællinger.

Undervisningsforløbet kan inddrages i dansk, billedkunst og kristendom.
Forløbet kan f.eks. kombineres med genreforløb om myter og sagn og folkeeventyr.

Myter
Grønlandske myter og mundtlige fortællinger
Foto

Nuka K. Godtfredsen

©

Nationalmuseet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner...
Fag:
Billedkunst, Dansk, Kristendomskundskab
Læringsmål:
...

Se alle tilbud fra: