Roskilde Museum

Når klokken ringer ind

Oplev en skoledag for 100 år siden.

Undervisningsforløbet ”Når klokken ringer ind” foregår i museets skolestue med pulte, anskuelsestavler m.m. Skolestuen giver gode muligheder for et historisk undervisningsforløb, som det kan have udspillet sig i årene omkring 1900, under anvendelse af datidens læringsmetoder og undervisningsmaterialer. Museets lærer står for dagens undervisning, og denne bestemmer, hvilke fag og i hvilken rækkefølge disse kommer, men stikordene er: salmesang og Fadervor, dansk læsning/skrivning, regning og tabeltræning, bibelhistorie, historie og geografi. Der bliver dog også tid til et frikvarter, hvor eleverne skal lege gamle lege. Formålet med forløbet er at give eleverne erfaring med og viden om børne- og skoleliv for cirka hundrede år siden.

Forberedelse før besøget

Som lærer skal du forberede eleverne på, hvordan undervisningen kommer til at foregå. Eleverne skal på en tidsrejse godt 100 år tilbage i (skole)tiden. Tag en snak med eleverne om, hvordan det var at være barn for 100 år siden, hvilke pligter havde man, drenge og piger, datidens takt og tone og anderledes disciplin, så dette ikke kommer som en overraskelse for dem under besøget. I skolestuen sidder piger og drenge adskilt. Når eleverne kommer ind i skolestuen, stiller de sig ud for deres plads, indtil læreren siger, at de må sætte sig. Husk, at læreren tiltales ”Hr./Fru Lærer” eller ved lærerens efternavn. Eleverne rækker hånden op, når de vil sige noget, og rejser sig, når læreren henvender sig til dem. De må først sige noget, når de står ved siden af pulten. Hvis eleverne ikke hører efter, hvad der bliver sagt, eller er urolige i timen, kan de blive sendt i skammekrogen.

Forud for besøget vil museet bede dig om følgende:

  1. Fremsende navnene på eleverne

  2. Øve første vers af salmen ”I østen stiger solen op”

  3. Øve Fadervor

Bemærk: For at følge retningslinjerne for afstand og hygiejne er forløbet tilpasset under Coronakrisen. Det betyder også at vi tilbyder forløbet for 10 elever og 1-2 lærere.

En skoledag for 100 år siden
En skoledag for 100 år siden.
Foto

Roskilde Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
900 kr.
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Lejre, Frederikssund og Roskilde Kommuner jf. aftale
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Eleven får kendskab til og oplever, hvordan det var at gå i skole for 100 år siden.

Eleven kan deltage i et rollespil og følge de regler, der er opstillet.

Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag.

Eleven kan gennem et historisk scenarie sætte ord på forskelle og ligheder mellem skolegang før og nu.

Se alle tilbud fra: