Frederikssund Museum, Færgegården

Oldtidsræs

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-14
Eleverne kommer på et stjerneløb med stor aktivitet og høj puls og får et overblik over oldtidsfundene i deres lokalsamfund.

Forløbet foregår som et stjerneløb med stor aktivitet og høj puls. Afslutningsvis er der pointgivning, hvor de(t) bedste hold præmieres.

Oldtidsræs
Oldtidsræs
Foto

Færgegården

©

Færgegården

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1125 kr.
Yderligere priser:
Gratis for Lejre og Frederikssund Kommunes skoler, jf. aftale om gratis undervisning.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, Idræt
Læringsmål:
Eleven får kendskab til måder at inddele historien på.
Eleven får kendskab til materialer fra forskellige perioder.
Eleven får kendskab til særtræk fra forskellige perioder