Frederikssund Museum, Færgegården

Oldtidsræs

Eleverne kommer på et stjerneløb med stor aktivitet og høj puls og får et overblik over oldtidsfundene i deres lokalsamfund.

Forløbet foregår som et stjerneløb med stor aktivitet og høj puls. Eleverne kommer både ud til poster med arkæologiske og historiske genstande og til forskellige typer fortidsminder, der alle ligger i Færgegårdens have. Der er masser af plads og mulighed for at arbejde med perioderne på en sjov måde. Afslutningsvis er der pointgivning, hvor de(t) bedste hold præmieres.

Oldtidsræs
Oldtidsræs
Foto

Færgegården

©

Færgegården

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1125 kr.
Yderligere priser:
Gratis for Lejre og Frederikssund Kommunes skoler, jf. aftale om gratis undervisning.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, Idræt
Læringsmål:
Eleven får kendskab til måder at inddele historien på.
Eleven får kendskab til materialer fra forskellige perioder.
Eleven får kendskab til særtræk fra forskellige perioder