GeoCenter Møns Klint

Oplev Danmarks fødsel

Sammen med en naturvejleder udforsker eleverne stranden på Møns Klint og finder fossiler fra fortidens dyreliv.

Sammen med en naturvejleder tages eleverne på en dannelsesrejse 70 millioner år tilbage til kridthavet, som dækkede hele Danmark. På stranden findes fossiler og bjergarter, som vidner om livet og de geologiske processer under kridttiden. Forløbet fortæller hvordan kridtet blev dannet af rester af mikroskopiske alger fra havet, og senere skubbet op af gletsjere under sidste istid, hvorved Danmark blev født!

Den danske landskabsdannelse og nutidens erosionsprocesser opleves på en spændende og vedkommende måde, hvor elevernes egenopdagelse og store naturoplevelser danner udgangspunkt for den faglige læring.

Forløbet kan evt. kombineres med dataindsamling og efterfølgende databehandling med fokus på de tre geologiske perioder: kridttiden, den sidste istid og nutiden.

Oplev Danmarks foedsel
Oplev Danmarks fødsel
Foto

GeoCenter Møns Klint

©

GeoCenter Møns Klint

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
90 kr.
Yderligere priser:
Prisen er pr. elev, 2 lærere er gratis pr. klasse. Entré, materialer, undervisning, opgaver etc. er inkluderet i prisen. For klasser, som bestiller to forløb samme dag, gives 50% rabat på det billigste forløb.
Max deltagere:
150 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse, Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Geografi, Natur/teknologi
Læringsmål:
NATUR/TEKNOLOGI
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet
Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling
Eleven har viden om vind, vejr og den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse
Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

GEOGRAFI
Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse
Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

BIOLOGI
Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger
Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof
Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling
Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer
Eleven har viden om biodiversitet

Se alle tilbud fra: