Brandts - Museum for kunst og visuel kultur

Portrætfotografi

Forløbet er en kombination af et dialogbaseret oplæg, rundvisning og værkstedsarbejde. Under oplægget diskuteres egenskaberne ved portrætfotografiet, og eleverne præsenteres for eksempler på forskellige typer af portrætter

På turen rundt i Museet for Fotokunst præsenteres og analyseres kort de aktuelle udstillinger. 

I sidste del af forløbet skal eleverne omsætte teori til praksis og selv arbejde med portrætfotografi. Til sidst præsenteres de færdige fotografier for hele gruppen, og valg af form og indhold i portrætterne diskuteres. 

Forløbet introducerer eleverne til det fotografiske portræt som genre og præsenterer et udvalg af fotografier i både original og reproduceret form. Samtidig får eleverne en forståelse for sammenhængen mellem form og indhold, også i forhold til at udtrykke personlig identitet. Eleverne bliver også præsenteret for kunst/billedfaglige begreber og værktøjer og opnår digitale kompetencer i forhold til fotografering og redigering, da de producerer et portræt, som de får med hjem i digital form. Eleverne trænes endvidere i mundtlig formidling af egen produktion. 

potraet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Forløbet udvikler elevernes kendskab til og forståelse af det digitale fotografis udtryksformer samt mulighederne for redigering/billedbehandling. Der arbejdes ud fra en kendt genre, og elevernes analyseevner, målrettede opgaveløsning og genrebevidsthed styrkes.