Ringsted Galleriet

POSITIV / NEGATIV

Med udgangspunkt i Ringsted Galleriets aktuelle udstillingsprogram, SAMMENSTØD, hvor Tove Storch bl.a. udstiller, vil eleverne på denne workshop arbejde med gipsindfarvning og afstøbning.

Med udgangspunkt i Ringsted Galleriets udstiller, Tove Storch, som bl.a. arbejder med påfyldte gipsskulpturer i metalliske containere, vil eleverne eks. arbejde med gipsindfarvning og afstøbning. I dette rumlige forløb vil der blive fokuseret på arbejdet med volumen i et positivt-negativt forløb – altså både det støbte men også dets form. Der vil give en grundlæggende forståelse for, hvordan afstøbte skulpturer ofte bliver til. Eleverne vil arbejde metodisk med afstøbningsmetoder via gips og diverse (fundne) beholdere – og vi ser nærmere på hvordan andre billedkunstnere har arbejdet både positive og negative former, såsom internationale navne som Rachel Whitread og Bruce Nauman.

Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin er der fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’Det rumlige’

Materialer: eks. ler, gips, engangsplastbeholdere

Varighed:

1-dags forløb (evt. 4 timer, kan justeres efter behov) med fokus på materialer og formgivning

2-dages forløb med kunsthistorie, kunstteori, skitsefase, materialeindføring og afstøbningsmetode

Klassetrin: 4.-10.

Negativ gips afstøbning af engangsemballage
Negativ afstøbning
Foto

Morten K Jacobsen

©

Morten K Jacobsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Udover det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde, vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde dels for at introducere billedkunstnerisk faglighed og dels for at få præciserede de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc)

– Visuel kommunikation
(Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)