Esrum Kloster & Møllegård

Rejsen til Sorø

Året er 1161. Biskop Absalon vil gerne have en gruppe munke og novicer med sig fra Esrum til Sorø for at oprette et nyt cistercienserkloster. Er I dygtige nok til at komme med?

Året er 1161 Biskop Absalon vil gerne have en gruppe munke og novicer med sig fra Esrum til Sorø for at oprette et nyt cistercienserkloster. De munke og novicer, der skal med, skal være af en hel bestemt støbning. De skal være kloge og snarrådige, da det kan være rigtig besværligt at flytte et nyt sted hen. Igennem poster på området og skriverværksted skal vi se, om I er dygtige nok til at have været blandt de munke og novicer, der skulle med til Sorø.
Vi arbejder med tro i middelalderen; hvad er et kloster, hvem gik i kloster og hvorfor, hvordan var livet i klosteret samt middelalderens samfund med fokus på tiden omkring Absalon.

Rejsen til Soroe
Rejsen til Sorø
Foto

Esrum Kloster & Møllegård

©

Esrum Kloster & Møllegård

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Historie:
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.
Eleven kan sammenligne tidligere tiders familie, slægt og fælleskaber med eget liv.
Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid.
Eleven har viden om enkle kildekritiske begreber og evt. viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

Kristendomskundskab:
Eleven kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og menneske.
Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension.