Esrum Kloster & Møllegård

Rejsen til Sorø

Året er 1161. Biskop Absalon vil gerne have en gruppe munke og novicer med sig fra Esrum til Sorø for at oprette et nyt cistercienserkloster. Er I dygtige nok til at komme med?

Året er 1161. Biskop Absalon vil gerne have en gruppe munke og novicer med sig fra Esrum Kloster til Sorø for at oprette et nyt cistercienserkloster.

De munke og novicer, der skal med, skal være af en hel særlig støbning. De skal være både kloge og modige, da det kan være rigtig besværligt at flytte et nyt sted hen og bygge et nyt kloster op. Gennem en lille skattejagt på området og et skriverværksted, gør vi jer klar til at være blandt de munke og novicer, der kommer med til Sorø.

Vi arbejder med tro i middelalderens samfund. Hvad er et kloster, og hvordan var livet i klosteret? Kunne alle gå i kloster eller var det kun for de særligt udvalgte?  

Rejsen til Sorø
Rejsen til Sorø
Foto

Esrum Kloster & Møllegård

©

Esrum Kloster & Møllegård

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Historie:
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.
Eleven kan sammenligne tidligere tiders familie, slægt og fælleskaber med eget liv.
Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid.
Eleven har viden om enkle kildekritiske begreber og evt. viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

Kristendomskundskab:
Eleven kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og menneske.
Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension.