Brandts - Museum for kunst og visuel kultur

Reklamens billeder

Reklamens billeder låner uhæmmet fra kunstens verden og de store fortællinger. I et oplæg med billeder og filmklip ser vi på, hvorledes kunstens komposition og æstetik i høj grad har inspireret reklamernes billedsprog.

I undervisningsforløbet introduceres eleverne for reklamens nøglebegreber. Budskaber, målgrupper og virkemidler illustreres, og et udvalg af reklamer analyseres. Da reklamernes billedsprog taler til vores følelser og personlige erfaringer, er det en spændende diskussion, som til stadighed lukker op for nye perspektiver og inddrager elevernes egne erfaringer.

Brandts

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Forløbet er fagunderstøttende til Fælles Mål i dansk, historie, billedkunst og samfundsfag. Således lærer eleverne:

At iagttage, beskrive, fortolke og vurdere visuelle udtryk
At præsentere egne projekter mundtligt og anvende fagord og -begreber
At udvikle større kreativitet og innovation
At understøtte og styrke visuelle kompetencer og æstetisk forståelse
At benytte visuelle og æstetiske strategier i egne fremstillinger og dermed formidle egne projekter med visuelle udtryk
At analysere billeder og billeders funktioner