Museerne i Fredericia

Religion og gravpladser - tur 1

Eleverne besøger gravpladser, hvor de leder efter symboler og bruger gravstenene som kilder. Undervejs er der fortælling og undringsopgaver om Fredericia som religiøs fristad samt forskelle og ligheder på jødedom samt hhv. katolsk og protestantisk kristendom.

Historisk baggrund
I 1600-tallet var der ikke religionsfrihed i Danmark. Kongen var protestant, og det var den eneste tilladte form for religion og kristendom i Danmark.

For at lokke folk til at flytte til Fredericia (Frederiksodde) indførte Christian 5. i 1672 religionsfrihed for byen. Det betød, at jøder og ikke-protestantiske kristne fik lov til at dyrke deres religion i Fredericia. Særligt tre grupper fik betydning for byens liv: Jøderne, katolikkerne og de reformerte.
Ud over disse gruppers bedehuse og gravpladser var der i Fredericia også to protestantiske kirker: Skt. Michaelis og Trinitatis.

Se hele beskrivelsen af forløbet her

Eleverne undersøger gravpladserne for symboler og som kilder.
Foto

Museerne i Fredericia

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
Yderligere priser:
Gratis for alle skoler inden for Fredericia Kommunes geografiske grænse.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Historie - Kildearbejde, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
At få viden om religiøse grupper i Fredericia via læsning af fagtekster og samtale om disse (kristendomskundskab/dansk)

At få viden om symbolers betydning (billedkunst/kristendomskundskab/dansk)

At få viden om begravelsesritualer og opfattelser af døden i kristendom og jødedom (kristendomskundskab)

At kunne tale om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger (kristendomskundskab)

At kunne indgå i samtaler (dansk)

At inddrage omgivelserne i billedfremstilling (billedkunst)

At bruge gravpladser som kilder til fortiden (historie)