Zoologisk Have

Respiration og stofskifte

Ved hjælp af forskellige metoder og redskaber undersøger eleverne forskellen mellem ens-og vekselvarme organismers respiration, samt hvorledes omgivelsernes temperatur påvirker ensvarme organismers stofskifte.

Bruger et krybdyr lige så meget ilt som et pattedyr? Hvad sker der med pattedyrs stofskifte, når temperaturen ændres? Og hvad er sammenhængen mellem respiration og stofskifte?
Ved hjælp af forskellige metoder og redskaber undersøger eleverne forskellen mellem ens-og vekselvarme organismers respiration, samt hvorledes omgivelsernes temperatur påvirker ensvarme organismers stofskifte.
Forsøget lægger op til en diskussion af ens- og vekselvarme organismers tilpasning til deres levesteder ved hjælp af deres stofskifte og form såvel som til en diskussion af fejlkilder og valg af forsøgsmetode.
Forsøget kan yderligere være et godt udgangspunkt for en diskussion af, hvordan biotiske såvel som abiotiske faktorer påvirker henholdsvis ens- og vekselvarme organismers liv.

 

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget. Forsøget lægger op til efterfølgende rapportskrivning.

 

Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

  • Få en forståelse af respiration, stofskifte og tilpasninger. A, B, C
  • Udførelse af eksperimentelt laboratoriearbejde. A, B, C
  • Analyse af biologiske problemstillinger med sikker anvendelse af biologiske fagudtryk såvel i kendte som i nye sammenhænge. A, B
  • Gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser i laboratoriet, herunder vurdere risikomenter og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier. A, B, C
  • Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser. B, C
  • IT: Integreret del af undervisning, som anvendes til kommunikation, dataopsamling, databehandling og beregning. A, B, C
Respiration og stofskifte
Respiration og stofskifte
Foto

Zoologisk have

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX
Fag:
Biologi

Se alle tilbud fra: