Vikingeskibsmuseet

Skibet er ladet med?

Vikingerne var ikke kun brutale krigere, men også handelsfolk, der drog ud i verden.

Forløbet tager eleverne med på vikingernes rejser, og lader dem opleve de kulturer vikingerne mødte på deres vej. Eleverne skal vælge en gave til vikingekongen Svend Tveskæg. På deres rejse handler eleverne med Ottar fra Norge, Claude fra Frankerriget og Wasim fra Byzans og stifter herigennem bekendtskab med deres verden, skikke og varer.
Eleverne arbejder i forløbet med rekonstruerede genstande, kildekritik samt historiske fortællinger.

Forløbet er gratis for folkeskoler i Roskilde Kommune.. 

Billedet viser elever der kikker på det landkort, som undervejs bruges til at have en dialog om, hvor vikingerne var bosatte og rejste hen, når de bl.a. skulle handle.
Foto

Jacob Nyborg Andreassen

©

Vikingeskibsmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
700 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
• Eleverne kan fortælle om centrale træk ved vikingernes handel med andre folkeslag
• Eleverne kan redegøre for vikingernes møde med andre religioner og gengive mulige forklaringer på kristningen af Danmark
• Eleverne kan anvende genstande til at identificere vikingernes handelsmønstre