De gamle Huse - frilandsmuseet i Maribo

Skole i gamle dage

Oplev den gamle skole og prøv de gamle landsbylege, som blev leget på landet i 1700- og 1800-årene.

Vi lærer bedst når vi lege. Derfor er al vores undervisning bundet op på aktiviteter og leg. 'Skole i gamle dage' retter sig især mod folkeskolens yngste klasse (2-6) men kan sagtens besøges af både yngre og ældre grupper.

På Frilandsmuseets De Gamle Huse har vi den gamle skole fra Reventlows tid. I gamle dage skulle børn nemlig til at gå skole, men det var en temmelig anderledes skolegang end den nutids børn kender til. Man skulle stå ret for den strenge lærer, skrive med kridt på tavle og drenge og piger blev bestemt ikke behandlet ens! 

For at styrke børn museumsbesøg arbejder vi med både at skabe en legende og fortællende tilgang til historien, samt at brede besøget ud. Det gør vi bl.a. med det tilhørende undervisningsmateriale (findes på siden, eller kontakt museet). I materialet møder i drengen Kristian og ser verden som han oplevede den. I har mulighed for at arbejde med med forskellige opgaver og på den måde forberede eleverne inden besøget. God fornøjelse!  

I kan både bestille forløbet med omviser eller som gå-selv, hvilket naturligvis er gratis for institutioner og skoleklasser.

 

6. klasse der prøver de gamle landsbylege
Gamle lege
Foto

Museum Lolland-Falster

©

De gamle Huse, frilandsmuseet i Maribo - Museum Lolland-Falster

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Idræt - Idrætskultur og relationer
Fag:
Historie, Idræt
Læringsmål:
4. kl.: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

6. kl.: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

9. kl.: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.