Museum Sønderjylland - Kunstmuseet Brundlund Slot

Skulpturværksted

Forløbet er delt i to lektioner. I første del præsenteres eleverne for en analytisk tilgang til kunsten. Anden del indeholder en skabende tilgang til kunst. Der kan med underviseren aftales supplerende før- og efteraktiviteter.

Del 1: Skulpturpark
Museets skulpturpark er fyldt med abstrakt og figurativ sønderjysk billedhuggerkunst. Eleverne tages med ud i skulpturparken, hvor vi alt afhængig af klassetrin og behov leger og snakker os frem til en forståelse og oplevelse af den tredimensionelle udtryksform.  

Del 2: Værksted
Modellering af et menneske eller fabeldyr med hvid modellervoks på et billedhuggerstativ ud fra erfaringer og den viden, som eleverne har tilegnet sig i del 1.

Hvornår
Hele året, mandag - fredag kl. 8 - 14. Bestilles 14 dage i forvejen.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
450 kr.
Yderligere priser:
Del 1: 450 kr. (1 time) Del 2: 450 kr. (1 time)
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Læreplanstemaer:
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
-