Ung i Rudersdal

Social pejling i 7. klasse

Reducer elevernes risikoadfærd og styrk fællesskabet.

 

Book SSP til elevundervisning og forældreoplæg, som sætter fokus på tobak, alkohol, deling af nøgenbilleder m.m.

 

Hvad er Social Pejling?

 

Når man er teenager begynder vennernes holdninger og normer at få langt større betydning end forældrenes, og mange unge begynder at pejle efter flertallet, da man ikke ønsker at skille sig negativt ud fra mængden. Ofte har de unge en forestilling om, at deres jævnaldrenes liv er langt mere spændende end deres eget og derfor begynder de at ændre adfærd for at passe ind. 

Hvis de pejler efter noget forkert - og eksempelvis tror, at flertallet på deres egen alder ryger og drikker sig fulde hver weekend - har det negativ effekt på deres egen adfærd, hvilket øger risikoadfærden, da man så vil begynde at drikke og ryge langt mere for at ligne flertallet og gøre det samme som vennerne. 

Det er derfor vigtigt, at vi italesætter de unges forestillinger og forventninger til sig selv og andre – blandt andet ved at gøre de unge opmærksomme på deres egne sociale overdrivelser, hvorefter forventningspresset og risikoadfærden falder markant. 

Ved også at inddrage trivsel og social kapital styrkes sammenholdet i klassen, og de unge inkluderes i fællesskabet, hvilket mindsker risikoadfærden generelt blandt børn og unge. 
 

Praktisk info:

 

Elevundervisning (4 lektioner)

 

 • Under hele undervisningsforløbet skal der være en lærer til stede og meget gerne den samme lærer hele dagen igennem. Det forventes, at læreren er deltagende i løbet af dagen og hjælper med at afholde passende pauser, opretholde ro i klassen etc.
 • Eleverne præsenteres for en række slides med spørgsmål, som de løbende skal svare på ved hjælp af ”klikkere”
   
 • Eleverne arbejder med sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser ud fra emner som rygning, alkohol, deling af nøgenbilleder, kildekritik, fordomme etc.
   
 • SSP medbringer klikkere, tuscher, plakater og andet undervisningsmateriale
   
 • VIGTIGT: Klasselæreren sørger for, at der er en funktionel projektor til rådighed i forbindelse med undervisningsforløbet, da
  undervisningen er bygget op omkring PowerPoint!

   
 • Undervisningsforløbet varer cirka 4 lektioner (3 ½ time inklusiv pauser) og afsluttes med en kort
  evaluering sammen med eleverne

   
 • Forældreoplæg afholdes for hele årgangen samlet, så et forløb booket for hele årgangen samtidig 

 

Forældreoplæg (2 timer)

 

 • Elevdelen suppleres med et forældreoplæg på 2 timer, hvor elevernes svar gennemgås og forældrene selv får lov til at prøve kræfter med klikkere og flertalsmisforståelser
   
 • Eleverne deltager også på forældremødet, hvor eleverne den første time forbereder 3 små workshops til forældrene, imens forældrene modtager information om tankegangen bag social pejling og udstyres med værktøjer til at forebygge børnenes flertalsmisforståelser fremadrettet. Da elevernes deltagelse er vigtig for arrangementets succes anbefales det, at eleverne har mødepligt til forældreoplægget. 
 • Efter forløbet kan klasselæreren løbende følge op, når sociale overdrivelser opstår i klassen, ligesom der er udviklet et inspirationshæfte (findes under uploade filer), som lærerteamet kan arbejde videre med i flere forskellige fag, såfremt man ønsker at styrke klassen sociale kapital eller at nedbringe risikoadfærden yderligere. 

 

Bookning af oplæg

 

Såfremt man som skole ønsker at booke oplæg i skoleåret 2020/2021 sker dette ved at sende en mail til Ung i Rudersdal på følgende mail: ungi@rudersdal.dk

I mailen påføres følgende oplysninger:

 • Navn på skolen
 • Antal klasser på årgangen som ønsker oplæg
 • Navn, mailadresse samt telefonnummer til den enkelte klasselærer fra hver klasse
 • Eventuelle ønsker til dato/ugedag for elevundervisning samt forældreoplæg

 

For yderligere info eller supplerende spørgsmål er man velkommen til at kontakte SSP Konsulent Brian Hjermind, tlf. 72 68 59 24, mail brhj@rudersdal.dk

 

Social pejling på 5. årgang

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7.
Kompetenceområde:
Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, It og medier, Medier
Læringsmål:
Eleverne lærer kildekritik og deres sociale overdrivelser mindskes, hvilket på sigt er med til at reducere risikoadfærden.