Klosterlund Museum

Stenalderjæger I - Uroksejagten

Kom med tilbage til stenalderen! Oplev, hvordan man jagede. Se hvilke våben og redskaber, der blev brugt, og find ud af hvilke dyr, der blev jaget. Undervisningsforløbet kombinerer vidensformidling og introduktionen til ægte genstande fra stenalderen med inddragelsen af elevernes forestillingsevne og indlevelse gennem leg og bevægelse.

MUSEUMSBESØGETS INDHOLD

Klosterlund Museum er kendt for de mange spændende stenalderfund. Undervisningsforløbet kombinerer vidensformidling og introduktionen til ægte genstande fra stenalderen med inddragelsen af elevernes forestillingsevne og indlevelse gennem leg og bevægelse. 

Først laver vi jagtamuletter af ting fra naturen. Så drager vi ud i skoven på uroksejagt, mens vi forestiller os, hvordan skoven så ud i jægerstenalderen. Hvordan ville vi være klædt? Hvilke våben og redskaber ville vi have med? Hvilke dyr kunne vi jage?

Til slut besøger vi den lille museumsbygning i Stenholt Skov, hvor vi ser de ægte fund fra stenalderen, rører ved den skarpe flint og relaterer til vores oplevelser på uroksejagten.

IDÉER TIL FORBEREDELSE FØR MUSEUMSBESØGET

- Op til museumsbesøget kan eleverne forberedes ved at høre om stenalderen og livsvilkårene, når man er jæger-samler.
- Snakke om, hvordan verden så ud før metaller, plastik og strøm.
- Arbejde med kanonpunktet om Ertebøllekultur og jægerstenalder.

PERSPEKTIVER TIL VIDERE ARBEJDE

- Snakke om forskelle og ligheder mellem jægerstenalderen og nu.
- Tegne en uroksejagt, som de forestiller sig, den foregik i stenalderen.

MÅL OG KOMPETENCER

  • At kunne relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
  • At kunne anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
  • At kunne genkende natur og teknologi i hverdagen.
Uroksejagt
Uroksejagten på Klosterlund Museum
Foto

Maja Theodoraki

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Biologi - Perspektivering, Dansk - Kommunikation, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
Målsætningen for elevens læring er at kunne relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

At udvikle viden om livsgrundlag og produktion før og nu.

At kunne sammenligne tidligere tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.