M/S Museet for Søfart

Stik til søs som matros – Oplevelse, leg og sanser

Der venter eleverne en sansemættet oplevelse under jorden. Eleverne kommer til at stå ansigt til ansigt med søfarernes skæbner og søfartens betydning for Danmark og verden – før og nu

Undervisningsforløbet egner sig særligt godt til lejrskoler

Forløbet består af et museumsbesøg uden forberedelse og opfølgning i klasserummet

I forløbet på M/S Museet for Søfart følger eleverne i sømandens fodspor i en narrativ struktur gennem udstillingerne. Havn, hyring, søfartsbog, lastning, knob, navigation og afmønstring er vigtige elementer i en sømandsfortælling.

Forløbet indeholder aktiviteter, som eleverne skal udføre individuelt, i mindre grupper og fælles med klassen.

Undervejs gennem museets oplevelsesrige og sanselige udstillinger vil der forekomme flere længere ophold, hvor museumsunderviserne sammen med eleverne går i dybden med undervisningsforløbets nøgleord: Oplevelse, leg og sanser.

Bemærk: Fri leg i legeområdet DRØMMESKIBET er gratis for 0.-3. klasse ved booking af et undervisningsforløb. Man skal dog være opmærksom på, at DRØMMESKIBET kan være booket til andet formål. Husk at giv besked ved booking, hvornår I ønsker at lege i DRØMMESKIBET.

Stik til søs
Stik til søs som matros
Foto

Maria Dønvang

©

Maria Dønvang

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Natur/teknologi, Uddannelse og job
Læringsmål:
- at eleverne oplever en undervisningsform med højt læringspotentiale, hvor alle kan være med
- at eleverne får en god, fælles klasseoplevelse
- at eleverne får redskaber til at sammenligne sømændenes levevilkår om bord på et skib med egne levevilkår i dag
- at eleverne afprøver forskellige sømandsaktiviteter og smager en beskøjt
- at give eleverne mulighed for at spille en lille rolle som sømand