GeoCenter Møns Klint

Timmesøbjerg – en tilflugtsborg fra bronzealderen

Kan en borg være lavet af jord og træ? Brugte man flint i bronzealderen? Hvilke våben kæmpede man med i bronzealderen? Hvor gror Danmarks ældste bøgetræer?

I udstillingen kan man se en masse flotte redskaber af flint. Nogle af de flotteste af dem stammer faktisk fra bronzealderen – man har ikke kun brugt metalredskaber i bronzealderen.

På Østmøn er der en masse gravhøje fra sten- og bronzealderen – og så er der en borg:

Timmesøbjerg er det eneste danske forsvarsanlæg dateret til bronzealderen. Klassen skal se på modeller af borgen og høre om bronzealderen. Så går turen til toppen af det 113 m høje Timmesøbjerg, hvor volde og grave stadig er nemme at få øje på. 

Bakken ved siden af er ikke fredet, men lige så stejl. Her spilles rollespil: Klassen deles op i to hold, der er henholdsvis forsvarere og angribere. Der kæmpes med rollespilsvåben efter på forhånd aftalte regler. På den måde kan eleverne bedre leve sig ind i, hvordan krig kan have foregået dengang.

Timmesøbjerg er også stedet med Danmarks ældste bøgetræer. Derfor skal der selvfølgelig også ses lidt på træer. Nogle af træerne på ruten er livstræer: Træer, der ikke må fældes, men skal blive stående og være bolig for dyr og give næring til mange arter.

Bronzealderborgen ve Møns Klint
Foto

GeoCenter Møns Klint

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
90 kr.
Yderligere priser:
Prisen er pr. elev, 2 lærere er gratis pr. klasse. Entré, materialer, undervisning, opgaver etc. er inkluderet i prisen. For klasser, som bestiller to forløb samme dag, gives 50% rabat på det billigste forløb.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Drama - Dramaproduktion, Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Natur/teknologi - Modellering, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Biologi, Drama, Håndværk og design, Historie, Idræt, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven får kendskab til konflikthåndtering og samfundsforhold i Danmarks oldtid.
Eleven får erfaring i at opstille regler og medvirke i rollespil.
Eleven lærer at landskaber ikke er statiske, men under stadig udvikling.
Eleven får indblik i økonomiske forhold som handel, ressourcer mv. i bronzealderen.

Se alle tilbud fra: