Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Traditioner mellem liv og død

Man kan blive skræmt af døden og gøre grin med den som til Halloween. De døde kan mindes ved en højtidelig Allehelgens gudstjeneste, eller de døde kan vende tilbage og feste med os som ved De Dødes Dag i Mexico. Der findes mange måder at gribe døden an på, og der er forskellige traditioner i forskellige kulturer.
I dette materiale arbejder eleverne med tre traditioner, der alle omhandler døden og de døde. De finder alle sted om efteråret, og derfor vil det naturligvis være en oplagt periode at arbejde med materialet. Det egner sig godt til en emnedag.

Dette materiale er bygget op således, at de tre traditioner udgør den overordnede inddeling. Under hver tradition er der tekster, samtalespørgsmål og opgaver. Opgaverne er meget forskellige. Eleverne skal bage soul cakes, læse om helgener, skrive minder om en person, lære om lyset som symbol, lave "dødeblomster" og dekorere kranier på papir.   

Materialet bestilles på bestillingssiden på www.vibsko.dk – det findes både i en fysisk og digital udgave.

La Catrina
La Catrina
Foto

Grafiker Bo Toft Hansen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr. Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Se mere om Fælles Mål under materialet på www.vibsko.dk