Tidens Samling

Vennebøger

Vennebøger repræsenterer et godt kildemateriale til at belyse livsvilkår, drømme osv. i midten af 1900-tallet. Eleverne dykker gennem vennebøger ned i, hvad der optog børn og unge i 1940'erne, 1950'erne og 1960'erne. Som eksempler kan nævnes: rejser, mad, fritidsinteresser m.m.

Materialet kan bruges både med og uden et besøg på museet.

Eleverne kan læse i de gamle vennebøger samt udforske de miljøer/stuer, som personerne, der har skrevet i de gamle vennebøger, har levet i. Undervisningsmaterialet lægger op til at arbejde med forskellene i livsvilkår dengang og nu.

Vennebøger fra 1940'erne

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Entré: elev 30 kr. / lærer 50 kr. Vi kan også tilbyde en rundvisning i den permanente udstilling. Rundvisningen varer ca. 1 time og koster 450 kr. Materialet er gratis.
Max deltagere:
32 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Dansk:
Forløbet sigter mod at fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Derudover er målet med forløbet at styrke elevernes beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge det både personligt og i alsidigt samspil med andre.

Historie:
Eleverne skal opnå en sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik. Desuden skal eleverne blive fortrolige med dansk kultur og historie. Forløbet styrker elevernes historiske bevidsthed med henblik på at forstå, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, hvilket er en forudsætning for at leve i et demokratisk samfund.

Samfundsfag:
Forløbet giver eleverne viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne opnår kompetencer, der giver dem mulighed for aktivt at deltage i et demokratisk samfund. Gennem forløbet udvikler eleverne en kritisk tænkning samt en forståelse for, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet. Endvidere opnår eleverne en forståelse for hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.