Vikingeskibsmuseet

Vikingelege: bevægelse og taktik

Du kan bruge undervisningsforløbet på egen hånd sammen med din klasse eller gruppe. Eleverne skal være fysisk aktive, og forløbet er ideelt at booke sammen med et af museets andre tilbud.

Undervisningsforløbet "Vikingelege: bevægelse og taktik" består af 6 lege, vi kender fra vikingetiden og den tidlige middelalder. Andre af legene er inspireret af det skriftlige kildemateriale og de arkæologiske fund, vi i dag har kendskab til fra perioden.

Forløbet har til hensigt at give eleverne et indblik i leges funktioner i vikingetiden og den tidlige middelalder. I legene sættes der fokus på elevernes evne til at samarbejde og bruge sammensatte bevægelser i aktiviteterne. Særligt elevernes motoriske færdigheder og brug af styrke er central for de udvalgte lege. 

Ledige tider til undervisningsforløb og aktiviteter bliver hurtigt udsolgt, og vi anbefaler derfor at booke mindst 5 uger i forvejen.

Gratis for folkeskoler i Roskilde Kommune.

Hent materialet i printvenlig version her.

Hent lærervejledningen i printvenlig version her.

Hent materialet i webvenlig version her.

Hent lærervejledningen i webvenlig version her.

Praktisk information

Når I ankommer til Vikingeskibsmuseet, skal I henvende jer til billetpersonalet på Museumsøen eller i Vikingeskibshallen. De vil angive, hvor på museets område I kan finde kasserne med legene og bruge dem.

Husk at pakke legene ned, når I er færdige, og sætte hængelås på kassen.
 

Vikingeskibsmuseet
Foto

Werner Karrasch

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
150 kr.
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Roskilde Kommune.
Max deltagere:
32 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer
Fag:
Historie, Idræt
Læringsmål:
Eleverne lærer om leges funktion i vikingetiden og den tidlige middelalder.

Eleverne træner deres samarbejdsevne.

Eleverne træner motoriske færdigheder.