Om arrangementet

Dato
-
Sted
Sjælland
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer og andre interesserede
Pris
Gratis
Copied!

Dagtilbud og eksterne læringsmiljøer

I studiegruppen undersøger vi sammen, hvordan skaber vi gode møder mellem kulturinstitutioner og børnehaver og vuggestuer.
Dato
-
Sted
Sjælland
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer og andre interesserede
Pris
Gratis
Copied!
Børn på Københavns Museum

Hvordan skaber vi gode møder mellem kulturinstitutioner og børnehaver og vuggestuer? Hvordan styrker vi vores bevidsthed om børnesynet på kulturinstitutioner? Den nye dagtilbudslov fra 2018 med styrkede pædagogiske læreplaner giver anledning til at undersøge, hvordan eksterne læringsmiljøer spiller bedst muligt sammen med børn og personale fra børnehaver og vuggestuer. I studiegruppen undersøger vi sammen, hvordan vi skaber forløb til målgruppen, der er mulige at gennemføre ift. institutionernes hverdag og vilkår. I den forbindelse drøfter vi, hvordan vi inddrager pædagoger i udviklingsarbejdet, hvordan pædagoger arbejder med dannelse og læring, og hvordan vi understøtter dette?

Udbytte

  • Deling af viden og erfaringer på området
  • Møder med pædagoger og institutioner 
  • Netværk

Arbejdsform

Møderne er halvdagsmøder og faciliteres af Sidsel Kirk, Københavns Museum og Marie Broen, Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer. 
Vi mødes to gange i foråret.  På møderne inviterer vi fagpersoner fra institutionsverdenen ind til at holde oplæg og dele erfaringer med os.

Praktisk

Møderne afholdes i eller omkring København.

Mødedato/er

Dato for første møde meldes ud efter tilmelding.

Møderne gennemføres på Teams, hvis vi ikke kan mødes fysisk.

Kontakt

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil
Sidsel Kirk_undervisningstilbud_skoletjenesten

Sidsel Kirk

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 35 03 66
Se profil