Københavns Befæstning - Ejbybunkeren

Københavns Befæstning - Ejbybunkeren

Vores sted

Ejbybunkeren er bygget ind i Vestvolden, som strækker sig fra Avedøre til Utterslev Mose. Ejbybunkeren er opført i ca. 1954 og blev brugt i mange år under den kolde krig. Herfra skulle man overvåge luftrummet over København og være klar hvis fjenden angreb. 
Ejbybunkeren var tophemmelig under den kolde krig, men siden 2012 har "almindelige", civile  mennesker og skoleklasser kunne besøge dette spændende sted.
Ejbybunkeren formidler i dag, både tiden under 1. verdenskrig og den kolde krig.

Adresse:
Ejbybunkeren
Jyllingevej 303
2610 Rødovre

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Velkommen til en skoletjeneste, der tager afsæt i oplevelse før oplysning med undervisningsforløb, der har fysisk bevægelse og nysgerrighed som drivkraft. I Skoletjenesten Københavns Befæstning konkretiserer vi fortiden, når eleverne går på opdagelse med lommelygter, løser hemmelige missioner og finder historiske spor, der kan bruges i en bred vifte af fag – fra dansk og matematik til samfundsfag og natur/teknik.

Det læringsteoretiske udgangspunkt i Skoletjenesten Københavns Befæstning er socialkonstruktivistisk, hvor al undervisning er dialogisk, og tager afsæt i elevernes egen livsverden og deres tanker om fortid, nutid og fremtid.
Vi arbejder bl.a. med rollespil og undersøgende/problembaserede metoder, og vi rammesætter historiske værksteder og historisk rekonstruktion

Vi vurderer, at de bedste rammer for læring bliver skabt, når eleverne får mulighed for at bruge rum og krop aktivt i undervisningen, og når de er i dialog med de historiske genstande og hinanden. Indlevelse og nysgerrighed er kernebegreber.

Vi ser også meget gerne specialklasser på befæstningen og man er velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne.

Man kan altid kontakte os, hvis man vil høre mere om undervisningen eller har en særlig forespørgsel.

Et undervisningsforløb på befæstningen giver eleverne en oplevelse, der både er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien. Når eleverne bevæger sig rundt på vores lokationer mærker de historien, kulden, vinden og tiden på egen krop.

Alle undervisningsforløb understøtter Fælles Mål, og har tilknyttede opgaver, der kan arbejdes med før og efter besøget på befæstningen.

Skoletjenesten Københavns Befæstning arbejder ud fra fire undervisningsdogmer:

  • Oplevelse før oplysning
  • Historien er fysisk
  • Læring gennem fysisk bevægelse
  • Samarbejde
Hvad kan børn og unge lære hos os?

Skoletjenesten Københavns Befæstning har mange forskellige lokationer og derfor en bred vifte af historier at fortælle.
Hos os kan man arbejde med bl.a. 1. verdenskrig, 2. verdenskrig og Kold Krig.

Afbud og handelsbetingelser
Aflysningsregler
Aflysning af booket undervisning foretages direkte via bookingsystemet. Du skal bruge den samme kode, som da du bookede undervisningsforløbet. Aflysning skal ske senest 7 dage inden besøget. I tilfælde af at du ikke har meldt afbud senest 7 dage inden besøgets start, trækkes den fulde pris for forløbet. Dette gælder også for undervisning der ellers er gratis for Befæstningskommunerne: Rødovre, København og Frederiksberg.

Betalingsregler
Betalingen skal ske via EAN nummer og/eller CVR nummer. Ved udgifter til undervisning, transport og entre bliver faktura tilsendt efter, undervisningen er afholdt. Fakturaen skal betales inden for 14 dage. Ved bestilling af undervisningsmaterialer betales porto+administrationsgebyr for de tilsendte materialer (minimum 100,-) 
Fakturaen tilsendes og skal betales inden for 14 dage

Københavns Befæstning Ejbybunkeren Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Malene Skov Norup
28 92 31 76
Yderligere information:

Indgang fra enten Jyllingevej eller via Ejbyvej