Københavns Befæstning

Københavns Befæstning

Vores sted
Velkommen til en skoletjeneste, der tager afsæt i oplevelse før oplysning med undervisningsforløb, der har fysisk bevægelse og nysgerrighed som drivkraft. I Skoletjenesten Københavns Befæstning konkretiserer vi fortiden, når eleverne går på opdagelse med lommelygter, løser hemmelige missioner og finder historiske spor, der kan bruges i en bred vifte af fag – fra dansk og matematik til samfundsfag og natur/teknik.

Det læringsteoretiske udgangspunkt i Skoletjenesten Københavns Befæstning er socialkonstruktivistisk, hvor al undervisning er dialogisk, og tager afsæt i elevernes egen livsverden og deres tanker om fortid, nutid og fremtid.
Vi arbejder bl.a. med rollespil og undersøgende/problembaserede metoder, og vi rammesætter historiske værksteder og historisk rekonstruktion

Vi vurderer, at de bedste rammer for læring bliver skabt, når eleverne får mulighed for at bruge rum og krop aktivt i undervisningen, og når de er i dialog med de historiske genstande og hinanden. Indlevelse og nysgerrighed er kernebegreber.

Vi ser også meget gerne specialklasser på befæstningen.

Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man vil høre mere om undervisningen eller har en særlig forespørgsel.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?
Et undervisningsforløb på befæstningen giver eleverne en oplevelse, der både er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien. Når eleverne bevæger sig rundt på vores lokationer mærker de historien, kulden, vinden og tiden på egen krop.

Alle undervisningsforløb understøtter Fælles Mål, og har tilknyttede opgaver, der kan arbejdes med før og efter besøget på befæstningen.

Skoletjenesten Københavns Befæstning arbejder ud fra fire undervisningsdogmer:

  • Oplevelse før oplysning
  • Historien er fysisk
  • Læring gennem fysisk bevægelse
  • Samarbejde

Hvad kan børn og unge lære hos os?
Skoletjenesten Københavns Befæstning har mange forskellige lokationer og derfor en bred vifte af historier at fortælle.
Hos os kan man arbejde med bl.a. 1. verdenskrig, 2. verdenskrig og Kold Krig.

Hvor underviser vi?
Ejbybunkeren - Rødovre
Kommandocentralen under Rødovre Bibliotek - Rødovre
Vestvolden - Rødovre
Garderhøjfortet - Gentofte
Kastrupfortet - København S
Kommandocentralen på Frederiksberg Rådhus - Frederiksberg
Den Franske Skoles Plads + civilbunker på Madvigs Allé - Frederiksberg

Afbud og handelsbetingelser
Aflysningsregler:
Aflysning af booket undervisning foretages direkte via bookingsystemet. Du skal bruge den samme kode, som da du bookede undervisningsforløbet. Aflysning skal ske senest 7 dage inden besøget. I tilfælde af at du ikke har meldt afbud senest 7 dage inden besøgets start, trækkes den fulde pris for forløbet. Dette gælder uanset om det drejer sig om sygdom, for sen aflysning eller andre uforudsigelige begivenheder.

Vi kan, i helt særlige tilfælde, være nødsaget til at aflyse en booking (fx akut sygdom, nye retningslinjer fra myndighederne ang covid-19 el.lign.). Man kan altid få tilbudt en ny tid, hvis man ønsker det

Hvis I kommer for sent:
I kan ikke forvente at modtage et forløb i sin fulde længde, hvis I kommer for sent - uanset årsag. Desuden forbeholder vi os retten til at aflyse forløbet på stedet, hvis I kommer mere end en halv time for sent og I pålægges at betale forløbets fulde pris, som ved almindelig for sen aflysning.

Betingelserne gælder også for undervisning der ellers er gratis (Fx folkeskoler fra Rødovre, København og Frederiksberg)

Betalingsregler:
Ved udgifter til undervisning, transport og/eller entre sendes en faktura efterfølgende til skolen. Betalingen skal ske via EAN nummer og/eller CVR nummer. Fakturaen skal betales inden for 14 dage. Ved bestilling af undervisningsmaterialer betales porto+administrationsgebyr for de tilsendte materialer (minimum 100,-) 

Københavns Befæstning Oversigtskort Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

28923176

Kontakt:

Malene Skov Norup
28923176