Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Variation i undervisningen styrker elevernes læring

Af
Siska Rohr Harrebye
Laura Dolberg Elkjær, som er undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten Designmuseum Danmark, fortæller hvorfor og hvordan hun integrerer varierende læringsformer og læringsmål i undervisningen. Forløbene retter sig særligt mod det nye fag ”Håndværk og design”, og her arbejder eleverne med at koble teoretiske begreber med praktisk arbejde.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

I værkstedet sidder 24 elever fra 4. Klasse på Guldberg Skole på Nørrebro. Marie Finsten, som er en fast del af museets underviserteam, skal føre dem igennem dagens forløb ”Fra tronstol til slængestol”. 2 ½ time om designprocesser, hvor eleverne undervejs skal tage stilling til både ide, inspiration og proces i et forløb, der veksler mellem teoriske input og praktiske øvelser. Ruten er værksted – udstilling – værksted. Men hvordan tilrettelægges gode læringsprocesser? Vi har fulgt eleverne gennem processen.

Eleverne sætter ord på

I dag skal eleverne lære om to begreber; det organiske design og det funktionelle design. På bordet står en Verner Panton stol og en Hans J. Wegner stol, der hver især repræsenterer begreberne. Eleverne skiftes til at sætte ord på stolenes udtryk.

”Vi lader altid eleverne beskrive deres umiddelbare oplevelse af de genstande, vi præsenterer for dem. Fx kommer de med deres bud på, om designeren har været inspireret af mennesket eller naturen. De beskriver de bløde, bølgende former på Pantons stol, og de beskriver Wegners mere klassiske udtryk. Gennem elevernes beskrivelser indkredser vi i fællesskab begreberne det organiske og det funktionelle. Efterfølgende beder vi dem om at skrive begreberne ned på en tegneblok, så de har dem med sig over i udstillingen, og vi skriver dem på tavlen, så begreberne står tydeligt for dem, og vi kan vende tilbage til dem, når eleverne skal arbejde i værkstedet”, forklarer Laura Dolberg Elkjær. 

 

Laura Dolberg Elkjær Skoletjenesten undervisningstilbud
"Det er vigtigt, at produktet eleverne arbejder med i værkstedet ikke bliver et ”add-on”, men en integreret del af elevernes læringsproces.” Laura Dolberg Elkjær, undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten, Designmuseum Danmark.

Et trygt læringsrum

Når eleverne bevæger sig rundt i udstillingen, er det vigtigt for Laura Dolberg Elkjær at få etableret et trygt læringsrum, de kan agere i.

”Vi skal huske, at for de fleste elever, er det første gang de møder os, museet, og det genstandsfelt vi skal arbejde med. Så det er vigtigt at skabe tryghed for at opnå læring. Det gør jeg blandt andet ved at give eleverne tid til selv at iagttage og notere, inden vi går i gang med dialogen og øvelserne. På den måde får de rum og tid til at skabe egne forestillinger om de genstande og det tema, undervisningen skal handle om.”

Sanserne skærpes gennem øvelser

I udstillingen er der tilrettelagt syv stop, hvor eleverne oplever design fra forskellige perioder. Den røde tråd er ideen, inspirationen og processen bag designet. Det første stop i dagens forløb er det røde Popdesign-rum, hvor eleverne ser eksempler på organisk design og selv skal skitsere en stol, som er inspireret af kroppen; fx en hånd, et øre, næse eller mund. Når Laura Dolberg Elkjær beder eleverne om at lave skitser af en organisk stol, oplever og erfarer eleverne stolens former, design og udtryk gennem andre sanser end sproget.

”Øvelserne i udstillingen skal skærpe elevernes blik for detaljer i de udtryk og de genstande, de møder. Udover skitseøvelserne bruger vi også ”interview en genstand”-øvelsen. Her går eleverne sammen to og to. De vælger en designgenstand, der fanger deres øjne. Den ene er interviewer, den anden agerer designgenstand og skal svare på spørgsmål. Eleverne får øje på nogle andre ting, når intervieweren fx spørger stolen: Hvilket humør er du i? Og hvor bor du henne? På den måde bliver eleverne opmærksomme på ideen og inspirationen bag designet samt designets funktion”.

Varierende arbejdsformer

De forskellige måder at arbejde med indholdet på, er en vigtig pointe hos Laura Dolberg Elkjær.

”Med de forskellige øvelser skaber vi variation i undervisningen og arbejder med forskellige læringsstile. Vi prøver at favne alle elever. Miniforedraget appellerer til dem, der lærer godt ved at lytte. Skitserne understøtter den visuelle tilgang til læring. Dialogen favner en tredje måde at lære på. Jeg tror, vi fastholder eleverne med de varierende former. Først har man hørt det, så skal man skitsere det og så snakke med sin makker om det til sidst. Også den fysiske variation betyder meget. Vi sørger for, at eleverne bruger kroppen i deres læringsproces. De sidder ned, de står op, de bevæger sig rundt osv.”, forklarer Laura Dolberg Elkjær.

 

Variation i undervisning Skoletjenesten undervisningstilbud
Eleverne kigger på organiske designs og skal bagefter selv tegne deres bud på en stol inspireret af kroppen. Der var mange kreative bud.

Eleverne designer stole

Tilbage i værkstedet er eleverne i gang med farvestrålende materialer, stoffer, træ og limpistoler. Ved bordene former sig både organiske og funktionelle design i miniature. Elevernes produktioner samles på et højt bord midt i lokalet, og de forklarer i grupper deres refleksioner over processen og sætter ord på de enkelte design ved hjælp af de to begreber, vi har talt om og undersøgt undervejs i udstillingen.

”Elevernes egne produktioner er en vigtig del af forløbet, for det er her, de omsætter begreberne og den viden og inspiration, de har fået i udstillingen til et konkret produkt. Vi eksperimenterer i øjeblikket med at opstille nogle flere benspænd i arbejdet med egne produkter fx ved at definere nogle rammer for designet eller en særlig kontekst, de skal arbejde inden for. Det kunne fx være at udforme en stol til et hospital eller en skole. Eleverne skal overveje, hvilke krav møblet skal opfylde, og det giver nogle gode refleksioner. Det er fedt, når det virker, og de formår at koble begreberne og deres produktioner med en virkelig kontekst”, forklarer Laura Dolberg Elkjær.

 

Elevernes egne produktioner Skoletjenesten undervisningstilbud
Elevernes produktioner tager mange forskellige former og udtryk. Et udvalg hænger på væggen i museets værksted. Mange skoler tager dog produkterne med hjem og laver efterfølgende udstillinger på skolen fx på skolebiblioteket. På den måde skaber de et efterspil, som kan understøtte læringen på museet.

Klare mål for læringen

Det seneste år har Laura Dolberg Elkjær og underviserne i Skoletjenesten på Designmuseum arbejdet med at knytte klare læringsmål til undervisningsforløbene.

”Når jeg har udviklet et nyt forløb og tilhørende læringsmål, tager jeg underviserne med rundt i udstillingen og gennemgår forløbet og undervisningsbeskrivelsen. Det er vigtigt, at læringsmålene er tydelige for dem. På den måde arbejder vi løbende med at sikre kvalitet og læring i undervisningen. Vi skal derhen, hvor det er tydeligt både for undervisere, elevere og lærere, hvad forløbet indeholder, og hvad eleverne skal lære. Så er alle forberedte og kan spille aktivt og kvalificeret ind i undervisningen”.

I dette 2 ½ times forløb får eleverne koblet teori med praksis og får omsat deres opnåede viden til et konkret produkt. Forståelsen og betydningen af begreberne bliver gradvist bygget op gennem forløbet, og elevernes læring bliver tydelig og konkret i kraft af de fysiske produkter.

Skærer ind til benet

Laura Dolberg Elkjær har igangsat en proces, hvor hun sammen med underviserne gennemgår læringsmål for eksisterende forløb. Også når der udvikles nye undervisningsforløb, står læringsmålene højt på dagsordenen.

”Når der udvikles nye undervisningsforløb, er udgangspunktet elevernes læring. Jeg starter altid med at spørge mig selv: Hvad skal eleverne lære i det her forløb? Jeg har for nylig udviklet to nye undervisningsforløb, der tager afsæt i to store udstillinger. En vigtig del af processen har været at opstille nogle klare tematiske og didaktiske rammer, der gør det tydeligt for alle, hvad eleverne skal lære, og hvordan de skal lære det. Jeg bruger arbejdet med læringsmål som et redskab til at forventningsafstemme, skære ind til benet og ikke mindst at sikre kvalitet i den daglige undervisningspraksis.”   

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten undervisningstilbud

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i