Arbejdermuseet 2019-20

Årsberetning Skoletjenesten Arbejdermuseet 2019-20
Børn og unge på gaden i kamp for bedre vilkår
Nøgletal fra Arbejdermuseets årsberetning. I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber

 • Ishøj Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Frederiksberg TEC
 • DCL
 • Vajsenhuset
 • Frederiksberg Kommune

Projekter

 • Protest (udstilling og undervisning)
 • History to go (digitale læremidler)
 • MuseumsRebeller
 • Håndens Arbejde

 

Efteråret bød på masser af undervisning, der kulminerede i at Arbejdermuseet modtog den internationale undervisningspris DASA. Den cementerer det vigtige arbejde, som undervisningsafdelingen laver, ikke kun i det daglige møde med elever og lærere, men også når vi sidder med i udstillinger og strategiprocesser for vores museum. Prisen forpligter også, og vi arbejder derfor videre med at være en tydelig stemme og faglighed på vores institution. Afdelingen har også fået ny UUA i dette skoleår, som startede den 1. december.  

Undervisningsministeren var på et uofficielt besøg i januar, hvor vi havde mulighed for at tale med hende om vores afdeling, og de projekter vi arbejder med. Det blev et inspirerende møde, hvor vigtigheden af elevers møde med eksterne læringsmiljøer blev diskuteret sammen med museets indsatser i forhold til erhvervsskoler og de yngste. 

Da corona ramte landet, lukkede museet ned, men arbejdet med undervisning fortsatte: Nu med hjemsendte undervisere, udfordrende arbejde med at tilpasse undervisningen til de nye retningslinjer. Vi udviklede en ny byvandring til 3.-4.-klasse, hvor undervisningen foregår coronasikkert udendørs. Skolerne vendte tilbage til museet, da samfundet åbnede op igen, og vi afsluttede skoleåret med rigtig meget undervisning.  

 

Nye målgrupper  

Med en ny samarbejdsaftale mellem Skoletjenesten og museet, har vi fået mulighed for at udbyde undervisning til nye målgrupper. Museets to sprogskoleforløb er således blevet en fast del af vores tilbud sammen med oplæring og supervision af underviserne. 

Afslutningen af særudstillingen ”Håndens Arbejde” er blevet rykket til efteråret, og vi bruger den ekstra tid på erhvervsskoleelever, som en mere differentieret målgruppe. Dermed er der både udviklet et nyt forløb til SOSU-uddannelserne i vores 1950´er udstilling og et nyt forløb i udstillingen Industriarbejdet. Mødet med de mange forskellige erhvervsskoleretninger igennem projekt Håndens Arbejde har gjort os mere opmærksomme på de pædagogiske og faglige potentialer i at udvikle mere differentieret.  

 

Museumsrebeller og Aktivist 

Vi har fortsat fokus på at styrke samarbejdet mellem undervisning og udstillinger, så undervisningsfagligheden indgår som et ligeværdigt perspektiv, når der udvikles nye udstillinger. Netop det samarbejde og udbyttet af det, er omdrejningspunktet i vores pædagogiske laboratorium. Her undersøger vi, hvordan det styrker vores undervisning, og målet er at udvikle et fælles sprog for, hvordan vi udvikler undervisning på Arbejdermuseet. Helt centralt i det arbejde står ”Museumsrebeller”, som er vores koncept for inddragelse af unges perspektiver til brug i udstillinger og undervisning.  Museumsrebellerne selv er unge fra alle steder i landet, der deltager i workshops og events både på museet, på skoler og på Ungdommens Folkemøde 2019. Gennem museumsrebellernes input kan vi sikre relevans og identifikation i den undervisning, vi skal lave til den kommende særudstilling, ”Aktivist”, som åbner til i starten af 2021.  

Kontakt

Ane Riis Svendsen_undervisningstilbud_skoletjenesten

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten (Barsel)
Se profil
Galit Peleg

Galit Peleg

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet
Tlf
26 17 51 60
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Arbejdermuseet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Arbejdermuseets tidligere årsberetninger?

Elever læser bøger

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Arbejdermuseets undervisningstilbud