ARKEN 2019-20

Årsberetning Skoletjenesten ARKEN 2019-20
Ugo Rondinones klovn med børn i baggrunden

Skoletjenesten ARKEN (herefter ARKEN Undervisning) har i skoleåret 2019-20 især haft fokus på tre indsatser: museet som rum for kreativitet og dannelse, partnerskaber og videndeling.

Undervisningsudvikling med afsæt i museets udstillinger er en vedvarende, intensiv indsats. Formatet ”Picasso-laboratoriet” til udstillingen ”Elsket af Picasso” havde fokus på atelieret som rum for kollektive, skabende processer. Forløbet ”Nye steder hen” til udstillingen ”Ung Dansk Kunst - Samfundsprognoser” havde fokus på at reflektere over og udtrykke sig på nye måder om mulige fremtider. Og undervisningsforløbet ”OS & DE ANDRE DYR” til udstillingen ”Dyr i kunsten” havde fokus på at genbesøge forholdet til vores med-arter på kloden.

Afdelingens årelange fokus på længerevarende forløb i partnerskaber med skoler og kommuner skabte yderligere resultater i 2019-20, idet det omfattende projekt ”Laboratorium for kreativ læring” overgik til drift med en forankringsprocent på 110%.

Som noget nyt delte ARKEN Undervisning viden om praksis gennem filmmediet. To inspirationsfilm formidler indsigter fra ”Laboratorium for kreativ læring”, og syv film udgør undervisningsmaterialet til ”OS & DE ANDRE DYR”. Desuden blev den opsamlede viden fra ”Laboratorium for kreativ læring” delt gennem et afsluttende seminar og en publikation.

 

Med kunsten som benspænd i åben skole

”Laboratorium for kreativ læring” har gennem tre år, i samarbejde med fem vestegnskommuner, undersøgt partnerskabsmodeller for åben skole, og hvordan museet kan bidrage til at styrke kreativitet i skolen gennem sit genstandsfelt, sine undervisningsmetoder og lærende partnerskaber. Projektet peger på, at forankring af bæredygtige åben skole-partnerskaber mellem skoler og kulturinstitutioner kan opnås ved fokus på varige relationer og på fleksibilitet og gensidighed i forhold til alle led: elever, lærere, skoleledere og forvaltninger. I arbejdet med at skabe rum for kreativitet og dannelse for elever i grundskolen har projektet undersøgt betydningen af kreative benspænd og af at iscenesætte både fysiske og mentale rum. Indsigter fra projektet deles i publikationen ”Med kunsten som benspænd i åben skole” samt i de to film: ”KREATIVITET” og ”RUM”.

 

Mellem det digitale og analoge - nye undervisningshybrider

Corona stillede nye krav til undervisning på kulturinstitutionerne. ARKEN Undervisning blev særligt optaget af at udvikle digitale formater, der ikke giver køb på kernen i afdelingens undervisningspraksis: det dialogiske og det sanselige. På den baggrund etablerede vi alenesammen.dk som en digital platform for dialogisk undervisning. Og vi udviklede undervisningsmaterialet ”OS & DE ANDRE DYR” som en hybrid mellem filmformat og online undervisning. Materialets kerne er syv små film, hvor to værter reflekterer over værker fra udstillingen ”Dyr i kunsten” og giver hinanden kreative, æstetiske udfordringer. Til sidst kastes bolden videre til filmens modtagere. Rundt om materialet udviklede vi online undervisning, hvor vores undervisere var i dialog med mindre elevgrupper ad gangen om deres løsninger af de kreative udfordringer. Undervisningshybriden viste, at mens filmene er særdeles velegnede til at igangsætte og motivere dialog og kreative processer, så muliggør de digitale grupperum en intimitet, fri for social støj, der giver plads til elev-differentiering og nuancering af undervisningsindhold.

Kontakt

Jane Bendix Skoletjenesten

Jane Bendix

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
ARKEN
Tlf
20 83 66 66
Se profil

Tidligere årsberetninger fra ARKEN

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten ARKENs tidligere årsberetninger?

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

ARKENs undervisningstilbud