Dansk Arkitektur Center

Skoletjenestens årsberetning Dansk Arkitektur Center 2018-19
DAC mange børn

 Figurer med tal fra DAC. Hent som pdf ved at klikke på billedet.

I maj 2018 flyttede DAC ind i BLOX, og Skoletjenesten DAC (herefter Learning) har derfor arbejdet på at justere og opdatere det permanente program og procedurer, så de passer til de nye geografiske og logistiske rammer. Vi har arbejdet fokuseret på at udnytte potentialet ved flytningen ved at undervise i de nye læringsfaciliteter (Educatoriet), BLOX-bygningen samt i DACs udstillinger. Elever og lærere modtager i endnu højere grad undervisning i BLOX, og i mindre grad lokalt på skolerne, og fremadrettet er fokus fortsat på at styrke undervisningen i BLOX.

Et hovedfokus for 2018-19 har været at skabe undervisning i forbindelse med DACs udstillinger. I løbet af året har DAC vist en række udstillinger, der alle har budt på temaer, som er relevante i læringssammenhæng og for fagene i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Skoletjenesten DAC har udviklet undervisningsforløb til alle udstillingerne, og afdelingen har fået værdifuld erfaring i forhold til at udvikle og afvikle undervisning koblet op på udstillinger. I maj 2019 fik DAC en ny strategi, der blandt andet har fokus på en forenkling af tilbud, ’arkitekturformidling for de mange’ og en publikumsorienteret organisation. Med den nye strategi får DAC færre udstillingsskift, og Skoletjenesten DAC vil dermed få mulighed for at tilbyde udstillingsrelateret undervisning i længere perioder end tidligere. I 2018 havde Skoletjenesten DAC dog også fokus på arkitekturundervisning i hele Danmark, og udviklede to forløb med fokus på arkitekturens betydning og værdi for lokal udvikling.

Skoletjenesten DAC har fortsat tætte samarbejder med kommuner ude i landet. Vi har arbejdet målrettet med at etablere nye strategiske partnerskaber og samarbejder med nye kommuner og ungdomsuddannelser, og har en god dialog med flere parter som fortsættes ind i det nye skoleår med målet om på sigt at etablere konkrete samarbejder.

8 ud af 10 medarbejdere i underviserteamet er blevet ansat i 2018-19, og afdelingen har derfor haft fokus på at sikre, at de nye undervisere har modtaget kvalificeret oplæring i arkitekturpædagogik og dialogbaseret undervisning.

Virkelighedsnær undervisning

I forbindelse med DACs forårsudstilling fik Learning mulighed for at udvikle et undervisningsforløb omhandlende bæredygtighed og innovation med særligt fokus på FNs Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Eleverne har her arbejdet med at udvikle egne lokale, bæredygtige projekter med en projektplan som nøgleværktøj. De har været særdeles engagerede under forløbet og har udtrykt begejstring over muligheden for at arbejde konkret og lokalt med et abstrakt koncept som bæredygtighed. Lærernes feedback har været positiv, særligt omkring muligheden for at arbejde konkret med innovation og entreprenørskab – noget som kan være vanskeligt at løfte lokalt på skolen. Projektplanen har ligeledes vist sig at være et værdifuldt værktøj for DACs underviserteam, idet planen skaber en tydelig ramme for, hvordan man som ung kan være med til at påvirke verden i en mere bæredygtig retning. 

Lærerkurser

Learning har i løbet af skoleåret afholdt en række pædagog- og lærerkurser. Kurserne har haft forskellige temaer, men har alle omhandlet arkitekturpædagogik, inspiration til egen undervisning og relevansen af det eksterne læringsmiljø. De mange dialoger vedrørende arkitekturpædagogik har tydeliggjort behovet for en eksplicit kobling mellem arkitekturfeltet og temaer og fag i dagtilbud, grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Men de har også vist de potentialer, der ligger i virkelighedsnær arkitekturundervisning i eksterne læringsmiljøer koblet til stort set samtlige fag.

 

Kontakt

Luise Josephine Holm-Rathje  Skoletjenesten undervisningstilbud

Luise Josephine Holm-Rathje

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Dansk Arkitektur Center
Tlf
31 54 51 38

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Find årsberetningerne her.