Dansk Arkitektur Center 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Dansk Arkitektur Center (DAC) 2019-20
Byvandring omkring BLOX/Dansk Arkitektur Center
Nøgletal fra Dansk Arkitektur Centers årsberetning. I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

 • Ishøj Kommune
 • Lejre Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Sortedamsskolen
 • Den Classenske Legatskole
 • Langelinieskolen
 • Københavns Kommune (Åben Skole)
 • Københavns Kommune (Åben Dagtilbud)

Projekter:

 • Håndværk i fremtidensarkitektur
 • Educatoriet 2.0

 

Et hovedfokus i perioden har været at skabe undervisning i forbindelse med DACs udstillinger. I starten af skoleåret 2019 kunne museet byde indenfor til udstillingen ”Formgivning”, som præsenterede over 75 projekter af den verdenskendte danske tegnestue BIG. I forbindelse med udstillingen blev tre undervisningsforløb udviklet: To til grundskolen og ét til ungdomsuddannelser. Derudover indgik DAC og Zoologisk Have København et undervisningssamarbejde omkring BIGs Pandahus. I februar 2020 åbnede den nye udstilling ”Kids’ City”, som frem til corona-nedlukningen i marts blev den mest besøgte udstilling i DAC i BLOX til dato. Her så vi en øget interesse i at booke de undervisningsforløb, som knyttede sig til udstillingen samt dialogbaserede omvisninger i udstillingen. 

I skoleåret 2019-20 arbejdede Skoletjenesten DAC (herefter Learning) fortsat indgående med DACs nye strategi, der bl.a. har fokus på en forenkling af tilbud, ”arkitekturformidling for de mange” og visionen om en publikumsorienteret organisation. Med den nye strategi får DAC færre udstillingsskift, og Learning er i den proces blevet koblet tættere til udviklingen af nye udstillinger. 

Learning arbejdede i første del af skoleåret 2019-20 med udvikling og afholdelse af forløbet ”Håndværk i fremtidens arkitektur – modul I”. Forløbet er udviklet med afsæt i en bevilling fra Tømmermester Langhoffs Fond, hvilket betyder at vi i de næste tre år kan tilbyde gratis håndværk og design-undervisning for udskolingen (valgfag) målrettet nye koblinger mellem håndværk og designfaget, ikke mindst som karrierevej. 

Learning har arbejdet målrettet med at etablere nye strategiske partnerskaber og samarbejder med kommuner og har en god dialog med flere parter, som fortsættes ind i det nye skoleår med et mål om på sigt at etablere konkrete samarbejder. I år har vi gennemført undervisning med afsæt i seks forskellige kommunale partnerskaber. 

I perioden har afdelingen ansat ni nye undervisere, og vi har derfor haft fokus på at sikre, at de har modtaget kvalificeret oplæring i arkitekturpædagogik og dialogbaseret undervisning.  

 

Undervisningslokalet som didaktisk medspiller

I starten af året 2020 begyndte et længerevarende og indgående arbejde med at transformere DACs undervisningslokaler. Vi har længe haft fokus på at opkvalificere de fysiske rammer omkring undervisningen i huset og har et ønske om at gøre undervisningslokalet til en didaktisk medspiller i arbejdet med at invitere elever til tankevækkende undervisningsaktiviteter og oplevelser om arkitektur, design og byudvikling. Formålet med projektet er at skabe et læringsrum, der understøtter undervisning i og med arkitektur, for derved at styrke DACs undervisningspraksis og nå en større og bredere målgruppe af elever og lærere. 

 

Lærerkurser

Learning har i løbet af skoleåret afholdt en række pædagog- og lærerkurser. Kurserne har haft forskellige temaer, men har alle omhandlet arkitekturpædagogik, inspiration til egen undervisning og relevansen af det eksterne læringsmiljø. De mange dialoger vedrørende arkitekturpædagogik har tydeliggjort behovet for en eksplicit kobling mellem arkitekturfeltet og temaer/fag i dagtilbud, grundskole og på ungdomsuddannelserne, men også vist de potentialer, der ligger i virkelighedsnær arkitekturundervisning i eksterne læringsmiljøer.  

Kontakt

Tidligere årsberetninger fra Dansk Arkitektur Center

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Dansk Arkitektur Centers tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser.

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Dansk Arkitektur Centers undervisningstilbud