Skoletjenesten Bornholm 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Skoletjenesten Bornholm 2019-20
Elever arbejder med tekstil

Efteråret 2019 har været fyldt med spændende undervisningsaktiviteter primært rettet mod daginstitutionsområdet og skolerne, men også til eleverne på Campus Bornholm.

Skoletjenesten Bornholms arbejde samt kommunens Åben skole-satsning betyder, at flere og flere bornholmske børn og unge deltager i den brede vifte af kunst-, kultur- og naturtilbud, som udbydes på øen. I løbet af den første halvdel af skoleåret, inden corona-nedlukningen, var der lige så mange elever på besøg hos de eksterne læringsmiljøer, som der tilsammen var hele forrige skoleår.

Foråret 2020 har været påvirket af corona. Koordinatorens hjemmearbejde er blevet brugt til planlægning af kommende aktiviteter, blandt andet uge 39/Naturvidenskabsfestivalen, kulturkuffert, folkeskolernes udviklingsplaner m.m.

Ti dage før skolernes sommerferie blev Bornholms Regionskommune tildelt 1.2 mio. kr. i støtte til at udvikle sommeraktiviteter til de mange bornholmske børn, der blev hjemmeundervist under corona-nedlukningen. Koordinatoren udviklede og udbød daglige aktiviteter gennem hele sommerferien. Hver dag i skolesommerferien var ca. 70 børn aktive på en kunst-, kultur- eller naturinstitution eller aktive gennem en af idrætsforeningerne på Bornholm.

 

Fra Big Bang til det moderne menneske

Lektor Troels Petersen fra Niels Bohr Instituttet besøgte Bornholm med et meget veltilrettelagt foredrag i den naturvidenskabelige forståelsesberetning: "Fra Big Bang til moderne menneske".

Inspirationsforedraget, der blandt andet handlede om universets udvikling efter Big Bang, grundstoffernes dannelse og livets opståen, blev afholdt på Campus Bornholm for naturfaglige elever fra HTX, STX, HF samt 9. klasser, og omkring 400 elever deltog.

Om eftermiddagen afholdt Troels et lærekursus med samme tema, hvor 25 udskolings- og gymnasielærere deltog. Dagen var en succes og er værd at gentage, og det tværfaglige samarbejde mellem skole og ungdomsuddannelse er værd at udvikle.

 

Håndværk og design

Den 1. august 2019 blev Håndværk & Design et obligatorisk valgfag i folkeskolen. BRK´s kulturaftale for 2019 gav mulighed for at gennemføre et pilotprojekt, som skulle afdække, hvordan etablerede kunsthåndværkere på Bornholm kunne inddrages i undervisningen. 7. klasse på Paradisbakkeskolen i Nexø blev valgt som pilotskole. Projektet blev igangsat i naturlig forlængelse af Bornholms styrkeposition inden for kunsthåndværk, hvilket blev krediteret i 2017, da Bornholm, som den første region i Europa, blev udnævnt til World Craft Region. En design- og innovationslærer fra skolen stod for undervisningen, som blev suppleret af besøg i små grupper hos 5 kunsthåndværkere på Bornholm – hver med deres særegne faglige baggrund inden for tegning/akvarel, tekstil/strukturkunst, glas/glasperler, strik/hækling og skrotkunst. Projektet var en succes. Med små ændringer og et forløb i samarbejde med billedkunst bliver undervisningen gennemført på Hans Rømer Skolen i foråret 2021.

Kontakt

Ulla Didriksen Skoletjenesten undervisningstilbud

Ulla Didriksen

Koordinator, Skoletjenesten Bornholm
Tlf
20 33 59 23
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Skoletjenesten Bornholm

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Bornholms tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Skoletjenesten Bornholms undervisningstilbud