Thorvaldsens Museum 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Thorvaldsens Museum 2019-20
Elever kigger på kunst på Thorvaldsens Museum
Nøgletal fra Thorvaldsens Museums årsberetning.  I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

  • Christianshavns Skole
  • Nordstjernen

Projekter:

  • Powerful precenses – forskning og formidlngssamarbejde med museer, universiteter og skoler
  • Legekunst

 

Skoleåret 2019-20 har været præget at tre hovedopgaver for Skoletjenesten Thorvaldsens Museum: organisationsforankringer, samtænkning mellem museal forskning, formidling og undervisning, samt undervisning i en tid med corona-restriktioner.

Organisationsarbejdet resulterede ved årsskiftet i en ny partnerskabsaftale mellem Skoletjenesten og Historie & Kunst, der prioriterede et stærkere tværinstitutionelt samarbejde mellem Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal, Københavns Museum og Stadsarkivet og herunder et tættere samarbejde mellem Skoletjenestens medarbejdere på museerne.

Med aftalen fik vi fastlagt en fælles pædagogisk profil, der er retningsgivende for vores fælles skoletjenestearbejde.  

 

Forskning, formidling og undervisning – portrættet som omdrejningspunkt

Afdelingen har i en årrække været involveret i et forsknings- og formidlingsprojekt om Thorvaldsens portrætkunst, som kulminerede i åbningen af udstillingen ”Ansigt til Ansigt” i det tidlige forår. Vores arbejde har været dybt integreret fra start, og det har givet mulighed for at involvere elever og lærere i både forskningsundersøgelser og formidlingsudvikling. I dette skoleår har særligt videndeling af projektets resultater været i fokus. Vi har bidraget med artikler til museumsfaglige og pædagogiske publikationer og til den konkrete udformning og formidling i udstillingen, så undervisningsperspektivet altid har været til stede. Desværre blev udstillingen lukket umiddelbart efter åbningen på grund af corona-restriktioner. Det forhindrede de planlagte skoletjenesteaktiviteter, men gav også overraskende nye muligheder.

 

Undervisning i en restriktionstid

Da nedlukningen var en realitet, stod vi klar med en underviserstab af eksterne professionelle kunstnere og kælderen fuld af nyproducerede undervisningsmaterialer om portrætmodellering. De fælles klassebesøg blev aflyst, og eleverne sad nu alene foran skærme i de små hjem. Vi tog derfor en beslutning om at indrette museets smukke forhal til pakkecentral og indkaldte små hold af eksterne undervisere til at pakke undervisningskits og formidle portrætmodellering fra trappen foran museet. Vi endte med at udlevere mere end 2500 kit til børn og unge i de første ugers fuldstændige nedlukning, materialet blev tilgængeliggjort på museets hjemmeside, så det kunne bruges i hele landet, og det blev oversat til engelsk til brug på udenlandske museer. De første uger var det primært forældre, der hentede modelleringsposerne til hjemmeundervisningen, men også pædagoger og lærere hentede klassesæt og afleverede det på dørtrinnet hos deres elever.

Da skolerne begyndte den gradvise genåbning, etablerede vi et tæt samarbejde med vores partnerskabsskole om portrætundervisning rundt om museet og ude i byen. Efter et par uger åbnede vi op for udendørsundervisning for øvrige skoler.

Når vi ser tilbage på den ekstraordinære situation i foråret, bliver det tydeligt, at det uventede ophør af alle normale rutiner og travle hverdagsvirkeligheder gav plads til et langt mere direkte og spontant møde mellem museum, elever, lærere og forældre. I kraft af vores fleksible organisering med professionelle undervisere kunne vi hurtigt ændre strategi og stadig tilbyde undervisning af høj kvalitet. Det samme gjaldt lærerne, som langt mere frit og eksperimenterende indgik i samarbejdet om museumsundervisningen. Den erfaring bringer vi med ind i det fremtidige udviklingsarbejde.

Kontakt

Tidligere årsberetninger fra Thorvaldsens Museum

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Thorvaldsens Museums tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Thorvaldsens Museums undervisningstilbud