Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum

Vores sted

Thorvaldsens Museum åbnede i 1848 som et af de første museer for samtidskunst i verden. Ud over Bertel Thorvaldsens egne skulpturer rummer museet hans store samling af antikke genstande og malerier fra hans egen samtid. Alt dette er udstillet i de smukke, farvestrålende rammer, som arkitekten Gottlieb Bindesbøll skabte som baggrund for Thorvaldsens marmorhvide værker.
Museet står i dag stort set, som da det åbnede for mere end 150 år siden, og nutidens besøgende får en
enestående mulighed for et indblik i 1700- og 1800-tallets nyklassicisme.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum er en del af Historie og Kunst, der består af Nikolaj Kunsthal, Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum og Thorvaldsens Museum. Vi har en fælles pædagogisk profil der vægter børn og unges demokratiske, æstetiske og historiske dannelse og uddannelse gennem nedenstående tre indsatsområder: 

1: At børn og unge får adgang til professionelle metoder og fagligheder i Historie & Kunst. De skal møde det bedste og det vigtigste!I Skoletjenesten i Historie og Kunst møder børn og unge undervisning, som er direkte knyttet til institutionernes genstandsfelt og faglige praksis. Eleverne møder fagprofessionelle voksne som arbejder med at indsamle, registrere, bevare, formidle, forme og forske i kulturarv og kunst. Vi prioriterer, at eleverne skal møde fagprofessionelle undervisere. Det er med til at understøtte ambitionerne i den åbne skole og åbent dagtilbud.

2: At børn og unge bliver aktive medskabere i udviklingen af Københavns kulturelle fællesskaber.Skoletjenesten i Historie og Kunst giver børn og unge mulighed for at deltage i og være medskabere af fortællinger, fællesskaber og formidling af byens liv, kunst og historie. Vi ser børn og unges stemmer som værdifulde i de fortællinger om København, som institutionerne i Historie og Kunst skaber og formidler. Undervisningen er grundlæggende dialogbaseret og understøtter praktisk og æstetisk erfaringsdannelse. De professionaliserede undervisningsmøder mellem børn, unge og museumsfagligheder er med til at sikre en gensidig læreproces til gavn for både uddannelses- og kulturinstitutioner.

3: At der skabes stærke og bæredygtige forbindelser mellem Historie & Kunst og børn og unges dagligliv.
Stærke samarbejder med skoler og dagtilbud er afgørende for skoletjenesten i Historie og Kunst. Derfor arbejder vi med at skabe og vedligeholde stærke samarbejder med byens skoler, lærere og pædagoger. Dette sker bl.a. gennem længerevarende partnerskaber, som bygger på ligeværdige og gensidigt forpligtende samarbejde. De tætte samarbejder sikrer en bæredygtig udvikling, der tager afsæt i børn og unges hverdagsliv med en tydelig lokal forankring.Hvad lægger vi vægt på i undervisningen?

Hvad kan børn og unge lære hos os?
skoletjenesten undervisningstilbud Thorvaldsens Museum

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

33 32 15 32

Kontakt:

Line Esbjørn
33 32 15 32
Yderligere information:

Bookinger foretages elektronisk via museets hjemmeside.