Bestyrelse og direktørkreds

Skoletjenestens bestyrelse er det øverste styringsorgan.

Bestyrelsen består af Borgmester for Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune (forperson), forperson for Undervisningsudvalget i Frederiksberg Kommune samt en repræsentant for KKR i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. I bestyrelsens møder deltager endvidere Skoletjenestens direktørkreds. Bestyrelsen fastsætter rammen om Skoletjenestens virke i form af blandt andet vedtægter, økonomi og udviklingsplaner.

Oversigt pr. 15. januar 2022 over valgte/udpegede repræsentanter:

 

Bestyrelse 2022-25

 

Jakob Næsager (forperson for bestyrelsen) borgmester, Børne- og ungdomsudvalget, Københavns Kommune.

Ruben Kidde, forperson for Undervisningsudvalget, Frederiksberg Kommune.

Esat Sentürk, 1. viceborgmester, Høje Tåstrup Kommune/KKR Hovedstaden

Regine Hjort Hovmøller, medlem af familie- og uddannelsesudvalget, Solrød Kommune/KKR Sjælland.

 

I bestyrelsens møder deltager (uden stemmeret):

Tobias Børner Stax, administrerende direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Birgitte Lund Flansmose, centerchef, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Marie Bilde, fungerende kontorchef, Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK), Børne- og Undervisningsministeriet

Nina Eg Hansen, børne- og ungedirektør, Frederiksberg Kommune

Jan Dehn, velfærds- og kulturdirektør, Hørsholm Kommune/ BKF Hovedstaden

Kim Christoffersen Dawartz, kultur-, fritid- og borgercenterchef, Næstved Kommune / BKF Sjælland

Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, Designmuseum Danmark (billedkunst/æstetiske fag)

Peter C. Kjærgaard, Museumsdirektør, Statens Naturhistoriske Museum

Claus Poulsen, Skoletjenestens leder (sekretær for bestyrelsen)

 

Direktørkreds

Skoletjenestens Direktørkreds består af repræsentanter, der deltager i bestyrelsens møder:

Birgitte Lund Flansmose, centerchef, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Marie Bilde, fungerende kontorchef, Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK), Børne- og Undervisningsministeriet

Nina Eg Hansen, børne- og ungedirektør, Frederiksberg Kommune

Jan Dehn, velfærds- og kulturdirektør, Hørsholm Kommune/ BKF Hovedstaden

Kim Christoffersen Dawartz, kultur-, fritid- og borgercenterchef, Næstved Kommune / BKF Sjælland

Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, Designmuseum Danmark (billedkunst/æstetiske fag)

Claus Poulsen, Skoletjenestens leder (sekretær for bestyrelsen)