Bestyrelse og direktørkreds

Skoletjenestens bestyrelse er det øverste styringsorgan.

Bestyrelsen består af Borgmester for Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune (formand), formand for Undervisningsudvalget i Frederiksberg Kommune samt en repræsentant for KKR i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. I bestyrelsens møder deltager endvidere Skoletjenestens direktørkreds. Bestyrelsen fastsætter rammen om Skoletjenestens virke i form af blandt andet vedtægter, økonomi og udviklingsplaner.

Oversigt pr. 15. december 2019 over valgte/udpegede repræsentanter:

 

Bestyrelse 2018-21

Jesper Christensen (formand for bestyrelsen), borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune

Michael Vindfeldt, formand for Undervisningsudvalget, Frederiksberg Kommune

Esat Sentürk, byrådsmedlem, Høje-Taastrup Kommune/KKR Hovedstaden

Lars Damgaard Pedersen, formand for Børn og Undervisningsudvalg, Sorø Kommune/KKR Sjælland

 

I bestyrelsens møder deltager (uden stemmeret):

Tobias Børner Stax, Direktionen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Inger Suppli, centerchef i Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Nina Eg Hansen, børne- og ungedirektør, Frederiksberg Kommune

Morten Bøgelund Andersen, direktør, Allerød Kommune / BKF Hovedstaden

Kim Christoffersen Dawartz, centerchef, Næstved Kommune / BKF Sjælland

Peter C. Kjærgaard, museumsdirektør, Statens Naturhistoriske Museum (naturvidenskab)

Tinna Damgård Sørensen, direktør, Vikingeskibsmuseet (kulturhistorie)

Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, Designmuseum Danmark (billedkunst/æstetiske fag)

Claus Poulsen, Skoletjenestens leder (sekretær for bestyrelsen)

Marie Damsgaard Andersen, Skoletjenestens souschef

 

Direktørkreds

Skoletjenestens Direktørkreds består af repræsentanter, der deltager i bestyrelsens møder:

Inger Suppli, centerchef i Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Nina Eg Hansen, børne- og ungedirektør, Frederiksberg Kommune

Morten Bøgelund Andersen, direktør, Allerød Kommune / BKF Hovedstaden

Kim Christoffersen Dawartz, centerchef, Næstved Kommune / BKF Sjælland

Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, Designmuseum Danmark (billedkunst/æstetiske fag)

Claus Poulsen, Skoletjenestens leder (sekretær for bestyrelsen)

Marie Damsgaard Andersen, Skoletjenestens souschef