Gentofte Bibliotekerne

Gentofte Bibliotekerne

Vores sted

Forløb, der udbydes på skoletjenesten.dk, foregår på et af vores seks biblioteker i Gentofte.

  • Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
  • Dyssegård Bibliotek, Dyssegårdsvej 24, 2870 Dyssegård
  • Gentoftegade Bibliotek, Gentoftegade 45, 2820 Gentofte
  • Jægersborg Bibliotek, Smakkegårdsvej 112, 2820 Gentofte
  • Ordrup Bibliotek, Ejgårdsvej 11, 2920 Charlottenlund
  • Vangede bibliotek, Vangede bygade 45, 2820 Gentofte

Vi råder over et antal læringsrum, der er egnet til forskellige aktiviteter. 

Det er ikke alle forløb, der udbydes alle steder. Hvor den udbudte aktivitet foregår, vil fremgå af beskrivelsen af aktiviteten. På alle biblioteker kan man dog få en introduktion til sit lokale bibliotek, så alle børn har mulighed for at blive fortrolig med det lokale folkebibliotek.

Samarbejdet med folkebiblioteket er en oplagt mulighed for at åbne dagtilbud og skole mod lokalsamfundet og give daginstitutionsbørn og elever en oplevelse af biblioteket som både et lære- og værested. Vi vil gerne gøre biblioteket til en naturlig del af et børne- og skoleliv.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

For de mindre børn har vi fokus på en legende tilgang til læring, der kan supplere både sprogstimuleringen i dagtilbuddene og den faglige og den understøttende undervisning i skolerne. For udskolingen er der større fokus på projektopgaver og informationssøgning. Fælles for alle aldre er et fokus på litteratur og læselyst.

Flere af de forløb, vi udbyder, kan justeres, så de passer til jeres læringsforløb og undervisning. Det gælder f.eks. arbejdet med forfatterskaber og emner i projektarbejdet. Vores tilbud er tænkt som et supplement og inspiration til den læring og undervisning, I varetager. 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

På biblioteket kan vi skabe forbindelse mellem skoletid og fritid. Mellem den læring, der foregår i dagtilbuddet og den læring, der sker i hjemmet. Biblioteket er et sted, der kan inspirere til læsning og til videre arbejde med det børnene har lavet i dagtilbuddet eller skolen, og biblioteket er en god ramme for oplevelser for børn og forældre i fællesskab. Et rum for at læse, lege og lytte.

Vi ses på biblioteket!

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Se under beskrivelse, hvem du kan kontakte for information og bestilling