Den Blå Planet årsberetning 2018-19

Skoletjenestens årsberetning Den Blå Planet 2018-19
Elever modtager undervisning på Den Blå Planet

 Data fra Den Blå Planet. Hent som pdf ved at klikke på billeder.

 

Gennem det forgangne skoleår har der hos Skoletjenesten Den Blå Planet, ligesom året før, særligt været fokus på to områder: Partnerskaber og samarbejder samt pædagogisk laboratorie. Samtidig har en organisationsændring på Den Blå Planet påvirket Skoletjeneste-afdelingen.

I slutningen af 2018 fratrådte formidlingschefen på Den Blå Planet, hvorved Skoletjenesten Den Blå Planet og resten af Formidlingsafdelingen igen kom under PR- og marketingschefen, som nu også fungerer som formidlingschef. Konkret har det betydet en skarpere opdeling mellem den generelle formidling og Skoletjenesten, som det har været tidligere. Dog fungerer de timeansatte formidlere stadig både som undervisere og fortællere, så de kan drage nytte af de særlige kompetencer, de to roller giver dem i alle deres opgaver.

I oktober 2018 åbnede den ambitiøse særudstilling ”Koralrevet – havets sårbare vidunder”. Det resulterede i to undervisningsforløb til henholdsvis mellemtrins- og udskolingselever. Verdens koralreve står over for store udfordringer, og derfor inddrager disse to undervisningsforløb som noget nyt for Skoletjenesten Den Blå Planet både miljøproblemer, bæredygtighedsperspektiver og elevernes egne muligheder for indflydelse. Begge undervisningsforløb er taget godt imod og forventes at fortsætte efter særudstillingens afslutning.

Partnerskaber og samarbejder

Allerede eksisterende partnerskaber er blevet styrket og fornyet i det forgangne skoleår. De 1-årige samarbejdsaftaler med Frederiksberg Kommune og Ballerup Kommune samt den 3-årige samarbejdsaftale med Dragør Kommune er alle blevet fornyet. Hvor samarbejdet med Frederiksberg og Ballerup fortsætter uændret, er aftalen med Dragør Kommune blevet udvidet. Det betyder, at mens det længerevarende undervisningsforløb ”Blå Junior Eksperter” er blevet fast forankret for kommunens 5. klasser, skal der for de kommende tre år også udvikles et tilsvarende længerevarende undervisningsforløb for kommunes 7. og 8. klasser. Det forventes, at ligesom ”Blå Junior Eksperter” nu tilbydes til alle landets skoler, vil det nye længerevarende undervisningsforløb for udskolingen også kunne tilbydes til andre skoler end kun skoler fra Dragør. Begge forløb indeholder, ud over viden om vandets forunderlige liv, også færdighederne til at de deltagende elever kan videreformidle deres viden til yngre elever.

Vores samarbejde med Skolen på Amagerbro og Peder Lykke Skolen fortsatte som en del af Københavns Kommunes nye åbne skole. Begge skoler valgte at arbejde videre med ”Blå Junior Eksperter” og samarbejdet med Skolen på Amagerbro har fungeret så godt, at partnerskabet er blevet fornyet i yderligere to år.

Vi har lige siden åbningen af Den Blå Planet haft et tæt samarbejde med Sciencegruppen i Tårnby Kommune. Kommunens klasser stiller beredvilligt op, når der skal testes nye undervisningsforløb på Den Blå Planet og sammen laves særlige undervisningsarrangementer. I forbindelse med Naturvidenskabsfestivallen 2018 påbegyndte et nyt samarbejde med Nordregårdsskolen, hvor skolens 9. klasses-elever blev inddraget. Eleverne bidrog til undervisningen ved workshops i Skoletjenesten Den Blå Planets lokaler og stod selv for formidlingen ved diverse poster i en skattejagt, der foregik i udstillingen.
 

Pædagogisk laboratorie

Arbejdet med anvendelsesorienteret undervisning som pædagogisk laboratorie fortsatte i det forgangne år. Styrkerne i denne undervisningsform, som omfatter naturfagene i virkelighedsnære situationer, blev afdækket gennem observationer af forløbet ”Fra Øresund til Oceantank” året før og mundede ud i en model, som blev udgivet på skoletjenesten.dk i starten af 2019. Modellen skal gøre det muligt for andre kulturinstitutioner at kvalificere deres anvendelsesorienterede undervisning. Gennem den sidste halvdel af skoleåret, blev modellen testet af flere omgange, hvilket resulterede i nogle justeringer, som vil blive implementeret i det kommende år.

Kontakt

Tidligere årsberetninger fra Den Blå Planet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Den Blå Planets tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.