FILM-X årsberetning 2017-18

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Film-X i tal 17-18 Skoletjenesten undervisnignstilbud

Hent tal og figurer her

 

De store linjer
Den primære indsats for Skoletjenesten FILM-X har i skoleåret 2017-18 været at definere, drive og gennemføre udviklingsprojektet ”FILM-X fremtid” – sideløbende med at undervisningen er blevet planlagt og afviklet med to forløb pr. dag.

Da projektet har stor synergi med den daglige undervisning og vil ændre den eksisterende praksis væsentligt, er mange overvejelser blevet vendt og testet i den planlagte undervisning i nært samarbejde med de faste undervisere. Eksempelvis har omdrejningspunktet for det pædagogiske laboratorie været at undersøge og kvalificere beslutninger, der både skal forbedre rammesætningen af aktiviteterne under FILM-X-forløbene og den direkte dialog mellem undervisere og elever.

Udviklingsprojekter
Hvor FILM-X tidligere unikt gav adgang til, at elever kunne arbejde skabende med filmmediet, er visionen nu at bidrage til, at eleverne bliver reflekterede, kreative producenter af varierende filmformater. FILM-X vil fortsat understøtte en åben, kreativ og selvstændig læringsproces, hvor eleverne har ”hands on” med alle faser af filmproduktion og får deres samarbejdsevne trænet ved at tage ansvar med at varetage en given funktion.

DFI besluttede i starten af 2017 at investere 1,9 mio. kr. til at forny den teknologiske platform i FILM-X. Hovedformålet var at sikre studiets overlevelse i Cinemateket, og derudover skulle udviklingen munde ud i en modulær open source-løsning, der i samspil med standardsoftware gør det muligt for nye partnere at etablere lokalt tilpassede produktionsfaciliteter i eksterne læringsmiljøer i og uden for Danmark.

Udviklingsarbejdet har taget afsæt i mediepædagogiske erfaringer og har inkluderet både ønsker og behov for at forny grundkonceptet. Skoletjenesten har bidraget væsentligt til at kravspecificere udviklingsarbejdet og er løbende med til at godkende løsninger ud fra et didaktisk og filmpædagogisk perspektiv. Januar 2018 bevilligede direktionen yderligere 2,3 mio. kr. til at videreudvikle såvel de fysiske rammer i FILM-X-studierne og Cinematekets publikumsområde som digitalt indhold – både baggrundsfilm (virtuelle fortællerammer/scenografier til optagestudierne), web, booking og undervisningsmaterialer, tutorials (spor 2, 3 og 4). Konceptgruppen har foretaget et omfattende analysearbejde med både observationer, brugerundersøgelser samt interviews med kritiske venner fra såvel filmmiljøet som det (film)pædagogiske felt. Analysen giver sammen med akkumulerede erfaringer en solid basis for udviklingsarbejdet.

I forhold til de fysiske studier, der udgør den didaktiske ramme for Skoletjenestens aktiviteter, er pejlemærkerne:

  • Autentisk filmmiljø (tidssvarende produktionsudstyr, arbejdsprocesser og fortællerammer)
  • Øget læringsudbytte (differentiering ud fra forhåndsviden, lydafskærmning sikrer ro til fordybelse)
  • Øget transfer (brug af standardsoftware)
  • Øget engagement (færre elever ved computeren, nye muligheder under postproduktionen, fire liveaction-studier, tutorials modvirker flaskehalse og øger ejerskab)

Nye samarbejdspartnere
Som en del af FILM-X´s fremtid har Skoletjenesten samarbejdet med Nepenthe Film omkring udvikling af en baggrundsfilm, hvor materiale fra filmen ”Skammerens datter” anvendes som indklipsbilleder, og der er produceret en baggrundsfilm til studiet med afsæt i filmens univers. Der er planlagt yderligere to baggrundsfilm med afsæt i opfølgeren ”Slangens gave”, som produceres i det kommende skoleår.

Efter samme model er der udviklet tre film i samarbejde med Animation Workshop ud fra to afgangsfilm. Her er yderligere en film planlagt til at blive realiseret i efteråret 2018. Samarbejdet har været yderst positivt, og begge samarbejdspartnere har investeret væsentlige resurser i udviklingsarbejdet. Det vil være oplagt at fortsætte med lignende samarbejder i fremtiden for at forny indholdssiden løbende.

Kontakt

Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten undervisningstilbud

Kari Eggert Rysgaard

Undervisnings- og udviklingsleder
FILM-X
Tlf
33 74 36 69
Se profil

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Find årsberetningerne her