FILM-X 2019-20

Skoletjenestens årsberetning FILM-X 2019-20
Elever står i en gruppe og kigger på en skærm
Nøgletal fra FILM-X's årsberetning. I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

 • BUSTER Filmfestival
 • Løjtegårdsskolen
 • Blågårds Skole
 • Unicef

Projekter:

 • Lyd- og nærbilledestudie
 • Udvikling af videobaserede undervisningsmaterialer
 • MOOC - online kursus med EU-partnere
 • Filmcentralen 2.0
 • Filmcentralen for de Yngste - Udbredelse
 • Forbedring af optagestudie / nyt studie 3
 • Baggrundsfilm på tværs af studier m. tema "Skole"

 

FILM-X har de seneste år gennemgået en omfattende ombygning og modernisering, og skoleåret 2019-20 er første år, hvor vi har kunne udnytte rammerne fuldt ud. Derfor har der været stor fokus på at tænke de mange nye muligheder ind i både forberedelse og afvikling af forløb. Derudover arbejdes der løbende på at udbrede FILM-X, og her deltager Skoletjenesten FILM-X i møder med samarbejdspartnere og tilbyder løbende sparring til de interessenter, DFI er i dialog med.

Ombygningen har givet Skoletjenesten en ekstra facilitet til små grupper – studie 5-6, som er placeret i Cinematekets publikumsområde, og her kan dagtilbud og specialklasser booke forløb. Vi har høstet gode erfaringer med at afholde forløb for specialklasser, hvor vi især har som målsætning, at eleverne får styrket deres selvværd og samarbejdsevner. I oktober 2020 afløser et nyt studie de to animationsstudier, og det nye studie har en særlig appel til de yngste. Derfor forventer vi at gentænke vores koncept for dagtilbud i skoleåret 2020-21, idet denne målgruppe har været svære at tiltrække med de nuværende tilbud.

Ved indgåelsen af partnerskabsaftalen for 2020-22 blev det besluttet, at partnerskabet skulle baseres på en intern model med en UUL. Skoletjenestens UUM stilling blev derfor overført til DFI, og medarbejderen varetager fortsat booking, kommunikation med skoler og undervisningsopgaver i FILM-X.

Udnyttelse af studier

I august åbnede to helt nye studier: Lydstudiet og nærbilledestudiet. Disse faciliteter har givet alle filmhold nye muligheder for at arbejde med egenproduktion af effektlyde og produktion af ekstra billedmateriale, der kan underbygge og udvide filmfortællingerne. UUL har sammen med underviserne afprøvet og opsamlet erfaringer, der har medvirket til, at de nye faciliteter udnyttes bedst muligt.

Med mere avancerede produktionsfaciliteter har vi valgt at eksperimentere med længerevarende forløb. Primært som del af vores partnerskab med Blågårds Skole, hvor vi oplevede at motivationen og engagementet nemt kunne fastholdes – ligesom filmfortællingerne fik mere dybde og kompleksitet end ved vore grundforløb. Erfaringerne blev blandt andet brugt til at udvikle sommercamps, og der tænkes i, hvordan vi kan udvikle flere og bedre fordybelsesforløb fremover.

Udbredelse - forløb på skolen

Skoletjenesten i FILM-X har i samarbejde med Filmcentralen udviklet et filmforløb, der afvikles ude på skolerne. Materialet ”Krig, Konflikt og Kammeratskab” har FN’s verdensmål og børnekonventionen som overordnet tema, og det omfatter både en analytisk del med dokumentarfilmen Oleg’s Krig som omdrejningspunkt, og en produktionsdel, hvor eleverne skaber fiktionsfilm på baggrund af cases udarbejdet af Skoletjenesten. Det pædagogiske laboratorie vil blandt andet undersøge dette materiale, men den konkrete test er udskudt til efteråret 2020.

Perioden under lockdown gav i øvrigt momentum til at igangsætte en række andre produktionsmaterialer, der tager afsæt i velfungerende FILM-X forløb, og disse realiseres løbende i de kommende skoleår og skal inddrage erfaringerne fra det pædagogiske laboratorie.

Kontakt

Tidligere årsberetninger fra FILM-X

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten FILM-X's tidligere årsberetninger?

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

FILM-X's undervisningstilbud