FILM-X årsberetning 2018-19

Skoletjenestens årsberetning FILM-X 2018-19.
Børn sidder og kigger og smiler på FILM-X

 Data om Film-X. Hent som pdf ved at klikke på billedet.

Moderniseringen af FILM-X har været omdrejningspunktet for Skoletjenestens udviklingsarbejde i DFI de seneste år. I foregående skoleår blev det nye filmpædagogiske koncept defineret, mens fokus i skoleåret 2018-19 var at implementere forandringerne og justere undervisningspraksis.

Tiltagene dækker over nye baggrundsfilm, optimering af produktionsflowet, bedre klippeproces, et nyt optagestudie, lydafskærmning og en ny teknologisk platform. De er blevet implementeret over flere faser, og der er på nuværende tidspunkt høstet erfaringer med store dele af udviklingsarbejdet. De nye baggrundsfilm har givet et kvalitetsløft i forhold til production value, samt øget diversiteten i forhold til genre og æstetik. Dette øger elevernes filmforståelse, engagementet, kreativitet og tilfredshed. Produktionsflowet er autentisk i forhold til moderne filmproduktion og gør arbejdsprocessen mere spontan, samt produktionerne mere troværdige og filmiske, og det nye optagestudie giver en homogen arbejdsproces, hvor alle filmhold producerer live action. Dette har styrket den røde tråd i forløbene, motivationen hos eleverne og undervisernes kompetence. Derudover har tiltagene givet plads til to nye studier, hvor vi fra april har kunne udbyde undervisningsforløb til specialgrupper og fra september til dagtilbud.

Moderniseringen rummer endnu to uafsluttede faser, nemlig opførelse af et lyd- og nærbilledestudie i august 2019 og produktion af introfilm, trailers og tutorials i oktober 2019.

Kvalificering af klippeprocessen

Klippeprocessen rummer et særligt læringspotentiale, men er samtidig vanskelig at gennemføre. Det pædagogiske laboratorie skulle hjælpe til at kvalificere den didaktiske rammesætning. Processen inkluderede dels empiri, der blev drøftet med undervisere, og dels observationer af klipningen i det daværende setup.

Analyserne og konklusionerne kvalificerede beslutningerne omkring indretningen af klippestanderne, og derudover gav laboratoriet anledning til vigtige refleksioner i teamet, omkring hvordan dialogen med eleverne understøtter klipningen. Temaer der optog teamet var for eksempel: I hvilke læringssituationer bør vi fokusere på henholdsvis proces og produkt, og rammesætning af en henholdsvis eksperimenterende og eksemplarisk produktion?

Diskussionerne har været en vigtig fælles reference for teamet i en proces, hvor undervisernes rammesætning skulle finde en ny form.

Fremadrettet arbejder vi videre med optimering af klippefasen, når lyd- og nærbilledestudiet skal integreres i postproduktionen og tutorials produceres og testes i det kommende pædagogiske laboratorie.

Udbredelse af FILM-X

Det er besluttet, at FILM-X skal udbredes til mindst to nye steder i Danmark inden for det kommende filmforlig (2019-2023). DFI har i den forbindelse rådført sig med Nationalt netværk af skoletjenester i forhold til mulige partnere, og Skoletjenestens undervisnings- og udviklingsleder (UUL) indgår i dialogen med mulige samarbejdspartnere, når potentitaler for målgrupper, forløb og driftsmodeller skal afsøges. UUL har bidraget til DFI’s prospekt, som sendes til interesserede partnere for at uddybe det pædagogiske koncept og peger på mulige tilpasninger i forhold til lokale behov. Derudover har UUL deltaget i afklarende møder med partnere fra for eksempel Dook1/Filmby Århus, Esbjerg Hovedbibliotek og Kulturregion Storstrøm.

Indsatsen fortsætter og intensiveres i det kommende skoleår med Skoletjenesten som en vigtig partner.

Kontakt

Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten undervisningstilbud

Kari Eggert Rysgaard

Undervisnings- og udviklingsleder
FILM-X
Tlf
33 74 36 69
Se profil

Tidligere årsberetninger fra FILM-X

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten FILM-X's tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.