Museet for Samtidskunst årsberetning 2017-18

Skoletjenestens årsberetning Museet for Samtidskunst 2017-18.

Museet for samtidskunst i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Skoleåret 2017-18 på Museet for Samtidskunst har primært bestået i at revidere, aktualisere og opkvalificere undervisningsaktiviteterne på museet. Umiddelbart før skoleåret gik i gang, startede en ny undervisnings- og udviklingsansvarlig, og det har været anledning til at gå museets tilbud efter. Mange ressourcer er derfor gået på udvikling. Herudover er der lagt kræfter i at få flere fra dagtilbud, og der er arbejdet tværregionalt i projektet ”KUNSTkammerater”.

Samling og undervisning
En væsentlig udvikling i de samlede undervisningstilbud er, at museet har etableret en fast samlingsudstilling. UUA har været medkurator, og derfor har læringspotentialerne været en del af udstillingens opbygning.

De primære gevinster herved er en bæredygtighed i udviklingen af undervisning og placering af undervisningstiltag blandt museets kernetilbud. Hidtil har hele museets udstillingsareal skiftet 3-4 gang årligt, hvorfor permanente undervisningstilbud konstant har måttet tilpasses eller været uden udstillingsaktuelle værker. Undervisning er nu centralt i museets udtryk, og den udvikling vil fortsætte.

En mere eller mindre fast visning af museets samling gør det også nemmere for lærere at bruge museet som reference og vide, at de kan vende tilbage til konkrete værker i undervisning på skolen og på museet. Den øgede genkendelighed i museets værker smitter af på undervisningstilbud, og tanken er, at det i sidste ende kommer eleverne til gode.

Eksterne samarbejder og projekter
Museet tiltrækker flest folkeskoler til undervisning. Derfor har vi gennem samarbejder ud af huset haft fokus på de lidt yngre og lidt ældre. For at opkvalificere arbejdet med dagtilbud har museet samarbejdet med pædagoguddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon. Her har en forskergruppe bidraget med ekspertviden og netværk, som har dannet afsæt for udviklingen af undervisningstilbud til børnehavebørn. Gennem besøg i institutioner og på museet har forskergruppen leveret anbefalinger, og disse bliver brugt i traditionelle undervisningsforløb på museet og også til udvikling af forløb ud af huset, hvor en museumsunderviser bringer værker, genstande og undervisningsværktøjer ind på institutionen. Herved øges tilgængeligheden for børnene, og det understøtter museets egen distributionstanke, der går ud på, at vi ud over udstillingen også præsenterer kunst på eksempelvis LP’er og på podcasts. Undervisning ’to go’ er altså et led i samme proces.

Det tværregionale undervisningsprojekt ”KUNSTkammerater” havde sin sidste fællesrunde i efteråret 2017. Under ledelse af kunstner og designer Rune Fjord kom elever fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland til kunstnerledet undervisning på Museet for Samtidskunst, Sorø Kunstmuseum og Museum Vestsjælland. Projektet giver skoleeleverne et møde med en kunstner, der involver eleverne i sine egne arbejdsprocesser.

Elevernes æstetiske læring er det umiddelbare udbytte, mens vedvarende partnerskaber mellem museer og skoler i løbet af projektperioden 2015-18 og fremover er afkastet på længere sigt.

Kontakt

Fillip Danstrup Skoletjenesten undervisningstilbud

Fillip Danstrup

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Museet for Samtidskunst
Tlf
46 31 65 75

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.