Museet for Samtidskunst 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Museet for Samtidskunst 2019-20
Skoletjenestens årsberetning Museet for Samtidskunst 2019-20
Nøgletal fra Museet for Samtidskunsts årsberetning.  I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

  • Absalons Skole
  • Hvalsø Skole
  • Roskilde Gymnasium
  • Roskilde Kommune
  • Roskilde Kulturskole
  • Clavis sprogcenter

Projekter:

  • Indeni, udenfor, igennem
  • Jule-forløb for dagtilbud
  • HJEM

 

Museet for Samtidskunst arbejder videre med at præsentere og aktualisere samtidskunst for børn og unge. Museet har to hovedspor i undervisningsarbejdet: En grundlæggende introduktion til kunstneriske praksisser og strategier, samt længere forløb hvor meget af undervisningen finder sted uden for museets bygninger.

For Roskilde by og opland udfylder museet en rolle med at tilbyde korte forløb om samtidskunst (ofte på initiativ fra billedkunst- eller dansklærere), der er øjen- og øreåbnende. De længerevarende forløb er der mere kød på og mere arbejde i at udvikle og planlægge, men her kan vi lettere udfolde og tilpasse udstillingers og samlingers mange lag i forhold til, hvor eleverne er. Desværre blev hovedparten af de længere forløb offer for forårets nedlukninger og blev enten udskudt eller aflyst.

 

Børnehaveforløb

I forlængelse af museets strategi om at bevæge sig uden for de trygge, hvide vægge og ud i den virkelige verden, har vi i samarbejde med Roskilde Kulturskole lavet undervisning for daginstitutioner med udgangspunkt i museets udstillinger. Det begyndte i foråret 2019 og fortsatte i efteråret med tværæstetiske forløb i Lea Porsagers kunstneriske univers. Børnene lavede yoga, mediterede, sang og eksperimenterede med lyd og visuelle udtryk i arbejdet og forståelsen af kunsten, der var inspireret af blandt andet kvantefysik og yoga-teknikker.

 

Coronaimprovisation - kunst i byrummet

Meget af forårets undervisning blev umuliggjort af den generelle nedlukning af samfundet. Vi havde planlagt at udvikle forskellige undervisningsgreb til både udskoling og gymnasier i Peter Voss-Knudes udstilling ”The Anti-Terror Album”, der både var en udstilling og et musikalbum. Da museet lukkede på grund af corona, og det efter genåbning stod uklart, hvordan indendørs undervisning kunne foregå, skabte vi et online-undervisningsmateriale med udgangspunkt i et vigtigt værk i udstillingen: En 1,1 tons tung rosakvarts, der stod på pladsen foran museet og både agerede som – og mimede – de almindelige terrorbarrikader omkring den og sendte helende energi mod museet, dets gæster og forbipasserende. Opgaven var dels at gå på opdagelse efter andre sikkerhedsforanstaltninger i byrummet og dels at lave en komparativ analyse med den vel nok mest kendte og besøgte offentlige skulptur i nærområdet, Lise Nørgaard-statuen på gågaden.

Dette havde nok ikke fundet sted uden nedlukningen, men viste sig at være en fin åbning og orientering mod omverden, der blev et meningsfuldt og brugbart indslag for de mange lærere, der skulle finde på undervisningsforløb udenfor.

Kontakt

Tidligere årsberetninger fra Museum for Samtidskunst

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Museet for Samtidskunsts tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Museet for Samtidskunsts undervisningstilbud