Museet for Samtidskunst årsberetning 2018-19

Skoletjenestens årsberetning Museet for Samtidskunst 2018-19.
Barn på Museet for Samtidskunst

 Data fra Museet for Samtidskunst. Hent dataene som pdf ved at klikke på billedet.

Skoletjenesten Museet for Samtidskunst arbejder særligt inden for to hovedspor. Det er en prioritet at udbrede kendskab til vores samling og sted, og de muligheder de to ting giver hinanden, og samtidig går museet med al sandsynlighed en fremtid i møde uden et hus eller bygning. Derfor er vi allerede nu i gang med at undersøge mobile og transportable undervisningsformater. Disse to spor har været i fokus i perioden 2018-19, henholdsvis med et pædagogisk laboratorie og med udviklingen af ny dagtilbudsundervisning.

 

Inspiration til at arbejde med samtidskunst i din undervisning

Museets arbejde med egen samling har været i centrum siden 2017, hvor museet startede på en frisk med mange nye medarbejdere. I forlængelse af en permanent udstilling med værker fra museets samling og arkiv udviklede Skoletjenesten Museet for Samtidskunst som et pædagogisk laboratorie inspirationshæftet “Inspiration til at arbejde med samtidskunst i din undervisning”. Formålet har været at belyse og styrke læringspotentialet i museets værker, idet den generelle opfattelse fra elever og især lærere har været, at museets genstandsfelt er interessant nok, men står uden for det centrale i skolegangen. Et enkelt inspirationshæfte kan ikke ændre dette, men det kan forhåbentlig klæde lærere og elever bedre på til et besøg på museet og måske endda fjerne forventningen om, at samtidskunst er uforståeligt.

Det endelige format faldt på et fysisk folder, der henviser til museets hjemmeside, hvor øvelsesark er tilgængelige. Selvom folderen er svær at lave om på, er indholdet på hjemmesiden dynamisk og det kan løbende udvikles og opdateres. På sigt vil vi arbejde med at tilbyde film om de forskellige øvelser.

Arbejdet har været omfattende og lærerigt. Med både en fysisk og en online del, udredningen af budskabet og de konkrete værktøjer samt balancen mellem at være indbydende og fagligt funderet har der været mange valg og betoninger at tage stilling til. Derfor anses arbejdet heller ikke som afsluttet, men som starten på en længere proces, om at samtidskunst både kan være mærkeligt og lærerigt - og at det ene ikke udelukker det andet.

 

Lydmaleren Knud Viktor for dagtilbud

Det er et mål, at Skoletjenesten Museet for Samtidskunsts berøringsflade til dagtilbud skal være større og bedre. Efter eksperimenter med pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon og lokale dagtilbud tidligt i 2018 udviklede vi i foråret 2019 forløb til udstillingen ‘Bjerget synger’, hvor lydmaleren Knud Viktor åbnede op for sin verden med dyr og natur i fokus. Forløbene blev til i samarbejde med musikpædagoger og billedkunstnere fra Roskilde Kulturskole, og dermed blev museets mangeårige fokus på lyd udvidet og udfordret af en musikfaglighed. Det har længe været vores holdning, at museets værker og arbejde med dem er interessant for andre fag end billedkunst, så et samarbejde med rendyrkede musik-fagfolk styrker både de konkrete tilbud og museets rækkevidde.

Resultatet blev forløb, der strakte sig over flere besøg både i institution og på museet og et undervisningsmateriale, der i fremtiden kan ledsage lignende forløb. Forløbene centrerede sig om den aktuelle udstilling, men omdrejningspunktet, lydværket Den lille hornugle, er i museets arkiv, og kan derfor arbejdes videre med, både på museet og ude i forskellige dagtilbuds hverdag.

Kontakt

Tidligere årsberetninger fra Museum for Samtidskunst

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Museet for Samtidskunsts tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.