Musikmuseets årsberetning 2018-19

Skoletjenestens årsberetning Musikmuseet 2018-19.
Pige spiller trompet

 Data fra Musikmuseet. Hent data som pdf ved at klikke på billedet.

Skoleåret 2018-19 er Musikmuseets 5. år som nyåbnet museum og ny Skoletjenesteafdeling. Vi har efterhånden etableret en stabil drift med velfungerende faciliteter, forløb, samarbejder og rekrutteringsveje for de studenteransatte undervisere. Af samme grund har det forgange skoleår også skabt mulighed for yderligere udviklingsarbejde indenfor såvel organisation, profil og det grundlæggende pædagogiske udviklingsarbejde.

Musikmuseets tilknytning til Nationalmuseet København er gennem de sidste års organisatoriske forandringer blevet styrket. Som følge heraf oplever skoletjenesten Musikmuseet en stærk og udbytterig integrering med Nationalmuseets samlede afdeling Oplevelse og læring. Vores UUA indgår i tæt samarbejde med kolleger omkring udviklingen af den generelle pædagogiske retning for den samlede undervisningsafdeling og undersøgelse af pædagogiske muligheder indenfor storytelling, styrket inddragelse af sanselige elementer, nye tilgange til kompetencebegrebet og legende tilgange til læring.

Gennem det grundlæggende identitetsarbejde har vi ønsket at styrke fokus på musikkens væsen, magi, kontekster og processer. Vores UUA har indgået som en central part i dette udviklingsarbejde. Af samme grund kan man også allerede nu se, hvordan den nye profil har smittet af på museets pædagogiske forløb med et endnu stærkere fokus på det sanselige, på processer og det skabende i musikken.

I forbindelse med den af direktionen godkendte udviklingsplan for Musikmuseet er museet blevet tildelt rollen som Eksperimentarium for det samlede Nationalmuseum København. Det vil sige, at museet ses som inkubator for nye formidlingsmæssige og pædagogiske tiltag, som kan inspirere den større organisation.

Med krop, sanser og sprog i samspil

Målet for arbejdet i vores pædagogiske laboratorie i 2018-19 var at få erfaringer med forskellige værktøjer til at sprogliggøre sanseoplevelser. På Musikmuseet er vi optagede af, hvordan det taktile og sanselige kan sættes mere sprogligt i spil i undervisningen. I laboratoriet har fokus været på, hvordan man kan drage elevernes personlige sanseoplevelser ind i de fælles læreprocesser. Det er nemlig vores grundlæggende arbejdstese, at man ved at arbejde med den sproglige dimension af elevernes sansninger af musikken både kan forstærke deres oplevelser og give dem en anden dybde i oplevelsen – en dybde som ikke mindst kan berige deres læring. 

Arbejdet har indtil videre resulteret i en artikel samt sansekasser, som på sigt vil blive inddraget i flere af museets forløb. Det langsigtede mål er at skabe et didaktisk redskab, som kan bruges i forhold til undervisning på Musikmuseet samt til inspiration for andre pædagogiske institutioner.

Styrkelse af Musikmuseets forankring blandt skoler på Frederiksberg

I skoleåret 2018-19 igangsatte Skoletjenesten Musikmuseet et 3-årigt udviklingsprojekt med fokus på museets samarbejde med de lokale skoler på Frederiksberg. Projektet var forberedt i et forudgående pilotprojekt og støttet af Frederiksberg Fonden.

Vi ønsker i høj grad at etablere os med en stærk lokal forankring på Frederiksberg og med et tæt samarbejde med alle skoler på Frederiksberg. Dagligt modtager Musikmuseet primært elever fra Københavnsområdet og det øvrige Sjælland. Forud for pilotprojektet var vores erfaring, at netop skoler på Frederiksberg var svære at få i tale. Ved at kunne tilbyde vores forløb gratis til målgruppen er det vores ønske at blive langt mere konkurrencedygtige og ligestillede med kommunens faste pakke af gratis åben skole-forløb.

Der udarbejdes desuden en omfattende ekstern evaluering af projektets udbytte. Evalueringen sker løbende i samarbejde mellem vores UUA og konsulenter fra Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læringsmiljøer. Evalueringen skal blandt andet kunne bidrage med viden omkring museets synlighed blandt lærere, hvordan museets forløb skaber motivation og læring indenfor såvel faglige som personlige/sociale kompetenceområder, og hvordan lærerne ser muligheder for at inkorporere forløbene i deres eksisterende undervisning på skolerne. Evalueringen skal både bidrage med viden til vores eget fremtidige samarbejde med skoler i kommunen samt komme andre aktører indenfor åben skole-området på Frederiksberg til gavn.

Kontakt

Ulla Hahn Ranmar_undervisningstilbud_skoletjenesten

Ulla Hahn Ranmar

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Musikmuseet
Tlf
41 20 62 71
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Musikmuseet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Musikmuseets tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.