Musikmuseet 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Musikmuseet 2019-20
Elever spiller på blæseinstrumenter
Nøgletal fra Musikmuseets årsberetning.  I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

  • AAU/ Multimedia Experience Lab

Projekter:

  • Legekunst
  • Klangspil

 

Skoleåret 2019-20 er Musikmuseets 6. driftsår både som museum og skoletjeneste. Museet har efterhånden etableret en stabil drift med velfungerende faciliteter, forløb, samarbejder og rekrutteringsveje for de studenteransatte undervisere. Musikmuseets samlede formidlingsafdeling, herunder også museets UUA, har siden sommeren 2018 udviklet og arbejdet med at integrerer en ny identitet for museet med fokus på Musikkens magi. Ønsket er at udvide genstandsfeltet til at omhandle hele musikkens væsen og dens mange aspekter i forhold til skabende processer, sanselighed, emotioner m.m. Denne prioritering går rigtig fint i spænd med den profil, som museets skoletjeneste har arbejdet med i de sidste år og har yderligere styrket et fokus på leg, skabende processer og sanselighed i udviklingsarbejdet.
Som en integreret del af Nationalmuseet afdeling for Oplevelse og læring indgår Musikmuseets UUA i tæt samarbejde omkring udviklingen af den generelle pædagogiske retning og afsøgningen af kommende pædagogiske mulighedsrum. I skoleåret 2019-20 har udviklingsarbejdet haft fokus på udviklingen af en form for Playlab i museet med legende, kompetenceudviklende museumsoplevelser – både med fokus på interne og eksterne læreprocesser.
I forlængelse af corona-udbruddet i forår 2020 er det tydeligt, at nogle af museets praksisser omkring rotation i hands-on workshops grundet hygiejnehensyn må omlægges. Dette er ikke mindst tydeligt i museets kerneydelser i Det Klingende Museum, hvor vi må finde nye formater og løsninger i de populære instrumentworkshops. Dette arbejde er begyndt og forsætter i takt med udviklingen i det kommende skoleår.

 

Legekunst – samskabelse, rammer og impuls

I efteråret 2019 blev Musikmuseet en del af det nationale projekt Legekunst, som har fokus på leg, nye praksisformer og læreplaner i dagtilbud. Musikmuseet indgår i projektet i partnerskab med dagtilbuddet Land og By og skal i løbet af de næste 2 år eksperimentere og udvikle nye formater og samarbejdsformer i direkte samarbejde med pædagoger og projektets forskere. Udviklingsarbejdet har indtil videre medført et fokus på underviserens rolle i de konkrete forløb: På hvornår underviseren skal sætte rammen for legen, og hvornår underviseren skal agere i et friere rum, hvor impulser i legens nu er afgørende for fremdriften i forløbet. Dette har fået arbejdstitlen ”rammeforløb og impulsforløb”. Graden og perspektiver af samskabelse er et andet tydeligt princip, som bliver udviklet i dette samarbejde.

 

Pædagogisk laboratorie - sansernes sprog og sprogets sanselighed

Musikken har sit eget sprog og litteraturen sine egne rytmer og klange, men når de to områder bliver sat i spil til at inspirere og understøtte hinanden, opstår helt nye muligheder inden for det musikpædagogiske felt. Målet for arbejdet i Musikmuseets pædagogiske laboratorie har i 2019-20 været at bygge videre på erfaringerne fra de foregående års laboratoriearbejde. Dette har muliggjort et bredere fokus på samspillet mellem musik og sprog gennem inddragelse af museets kompositionsworkshops som case. Laboratoriearbejdet vil forsætte og tegner sig som et pædagogisk udviklingsrum, som åbner op for en eksperimenterende og legende læringstilgang til musikkens væsen, og som kan bidrage til elevernes kreative dannelse.

Kontakt

Ulla Hahn Ranmar Skoletjenesten undervisningstilbud

Ulla Hahn Ranmar

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Musikmuseet
Tlf
41 20 62 71
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Musikmuseet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Musikmuseets tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Musikmuseets undervisningstilbud