Statens Museum for Kunst årsberetning 2017-18

Skoletjenestens årsberetning Statens Museum for Kunst 2017-18.

smk i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Store linjer i skoletjenestearbejdet
I Skoletjenesten SMK har vi i skoleåret 2017-18 haft fire overordnede omdrejningspunkter for vores arbejde: Fortsat at udvikle og kvalitetssikre vores faste forløb, at skabe og styrke praksisfællesskaber blandt vores forskellige typer af undervisere (f.eks. akademiuddannede kunstnere, studenterundervisere og færdiguddannede undervisere med forskellige faglige profiler), at pleje og videreudvikle længerevarende partnerskaber og at skabe og gennemføre et undersøgende og eksperimenterende studie af kunstnerledede læringsprocesser som en del af det pædagogiske laboratorie.

Vi har haft mulighed for at ansætte to færdiguddannede undervisnings- og udviklingsmedarbejdere med stærke pædagogiske og kunstfaglige profiler i vores underviserstab i to deltidsstillinger. Underviserne har indgået som en del af den faste bemanding, men har haft særligt fokus på at varetage, koordinere og udvikle vores partnerskabsprojekter og længerevarende forløb. Det har betydet, at der har været et særligt godt flow af idéer og erfaringer mellem vores faste korte undervisningstilbud og de længerevarende partnerskaber og forløb.    

Kunstnerledede læringsprocesser
De seneste år har vi arbejdet med at skabe et stærkt praksisfællesskab blandt vores forskellige typer af undervisere. Vi har haft særlig opmærksomhed på de af vores forløb, der bliver varetaget af akademiuddannede kunstnere. Dette arbejde har vi fortsat i skoleåret 2017-18, hvor de kunstnerledede læringsprocesser har været genstand for undersøgelser på museet, blandt andet via mindre refleksions- og praksisudvekslinger kunstnere og undervisere imellem, og i særlig grad i det pædagogiske laboratorie ”Kunst og læring”. Projektet var et samarbejde med Det Kongelige Vajsenhus og indebar et ugeforløb for to 6. klasser, som blev varetaget af museets kunstnere. Udgangspunktet var en stedsspecifik undersøgelse af rum og steder på elevernes skole med brug af arbejdsprocesser, der havde kunstnerisk-æstetisk karakter. Projektet indebar endvidere en efterfølgende evaluering og vidensopsamling, der havde en eksperimenterende udformning inspireret af Patricia Leavys tekster om Art-based research.  Undervejs gennem projektet indsamlede eleverne deres oplevelser, tanker og dokumentation fra ugeforløbet i hver sin æske, som efterfølgende var udgangspunkt for et uddybende interview. 

Projektet er et eksempel på, hvordan vi arbejder på at forankre de kunstnerledede læringsprocesser på museet ved at give dem en konkret form og et sprog, der gør det lettere at formidle og kvalificere det, der sker i de æstetisk-kunstneriske læringsprocesser, som er på spil i vores kunstnerledede undervisningsforløb. Resultaterne af det pædagogiske laboratorie er fremlagt i skoletjenesteregi og bruges aktivt i den fortsatte udvikling af undervisningsforløb.

Arbejdet med længerevarende partnerskaber
I skoleåret 2017-18 har vi indgået tre 2-årige partnerskaber med folkeskoler med støtte fra Københavns Kommune. De længerevarende partnerskaber er en værdifuld kilde til at få erfaring med undervisningsformater, der rækker ud over vores faste korte undervisningsforløb, og som taler direkte ind i den åbne skole. I partnerskaberne lægges der op til, at eleverne besøger museet flere gange over en længere periode, og at de i mellemtiden arbejder med forløbets temaer og produktioner hjemme på skolen. Vi har erfaret, at denne form for partnerskab stiller store krav – ikke bare til tilrettelæggelsen af undervisningsforløbets indhold, men også til en koordinerende indsats, der både skal tilgodese skolens og museets øvrige aktiviteter. Til gengæld får eleverne et anderledes og bedre tilhørsforhold til museet, og pauserne mellem besøgene fungerer som et mellemrum, hvor det videre arbejde på skolen vækker nye tanker og spørgsmål inden næste museumsbesøg.  

Kontakt

Nana Bernhardt Skoletjenesten undervisningstilbud

Nana Bernhardt

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Statens Museum for Kunst
Tlf
25 52 71 92
Se profil

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.