Statens Museum for Kunst 2019-20

Årsberetning Skoletjenesten Statens Museum for Kunst 2019-20
Elever sidder og hører om gulalderen fra underviser
Nøgletal fra Statens Museum for Kunsts årsberetning. I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

  • Amagerbro Skole
  • Sortedam Skole
  • Skolen i Charlottegården
  • Gefion Gymnasium
  • Øbro Fri Skole
  • Øster Farimagsgade Skole
  • Det Kgl. Vajsenhus

 

I skoleåret 2019-20 har Skoletjenesten Statens Museum for Kunst haft særlig fokus på oplæring af nye undervisere, partnerskaber, fordybelsesforløb og to store særudstillinger med stor appel til skoler og uddannelsesinstitutioner: ”Dansk Guldalder - Verdenskunst mellem to kriser” og ”Anna Ancher”. Derudover har afdelingen haft fokus på arbejdsopgaver fordelt på alle timeansatte undervisere i nedlukningsperioden.

Museets UUM-stilling udløb ved udgangen af august.

 

Dansk Guldalder – et partnerskabsforløb som opvarmning til pædagogisk laboratorie

I efteråret 2019 viste SMK en stor udstilling om Dansk Guldalder. Udover basisforløb var udstillingen også ramme for afprøvning af en anden tilgang til det kunsthistoriske stof. En tilgang som både tog udgangspunkt i det pædagogiske laboratorie om kunstneriske praksisformer og var et forarbejde til det nuværende pædagogiske laboratorie om, hvordan man kan arbejde dialogisk med masterfortællinger. Museets mest bookede forløb er netop dansk guldalder og det moderne gennembrud. Lærerne vælger forløbet, fordi det er del af pensum i udskolingen og skal bekræfte en række konkrete pointer om perioden. Det er altså et forløb, der udfordrer en dialogisk praksis gennem ofte reproducerende viden gennem en allerede eksisterende fortolkningsramme.

SMK’s nuværende pædagogiske laboratorie tager udgangspunkt i at give eleverne en alternativ tilgang til for eksempel den danske guldalder gennem egne oplevelser, erkendelser og refleksioner.  Guldalderudstillingen blev derfor ramme for et partnerskabsforløb, der forsøgte at kombinere en mere klassisk tilgang med mere eksperimenterende metoder. Med den klassiske tilgang fik eleverne en grundforståelse af Guldalderen som historisk periode med et blomstrende kunstliv og en gryende nationalfølelse. Med de eksperimenterende metoder producerede eleverne kritiske postkort og kunstnerbøger, og i en formidlingsworkshop anbefalede de deres yndlingsværk som en lille videofilm. Erfaringerne viderebearbejdes i flere små undervisningseksperimenter i det indeværende skoleår.

 

Udvikling af undervisning under Covid-19

Under nedlukningen udviklede Skoletjenesten SMK en række undervisningstiltag med det mål at hjælpe skolerne i en tid med fjernundervisning og udendørs undervisning. Det inkluderer materiale til fjernundervisning, der overordnet tager udgangspunkt i aktiviteter, eleverne kan lave i hjemmet med hjælp fra deres forældre og væk fra skærmen. Ønsket om at få eleverne væk fra skærmen kom i særdeleshed fra de lærere, museet var i kontakt med. Materialet gør brug af museets digitale online billedbase, men opgaverne aktiverer eleverne væk fra skærmen: Lav et stilleben af mad fra køleskabet eller ting du finder på loftet, kurater et sted i dit hjem på en ny måde og skab nye betydninger, sæt musik og smag til et værk fra billedbasen – find noget i dit køleskab, der smager som værket.

Da museet igen åbnede i juni, omdannede vi en række basisforløb til indendørs og udendørs aktiviteter med Østre Anlæg som ramme for kreative aktiviteter. Vi har blandt andet arbejdet med samfundsengageret kunst og broderede bannere, hvor eleverne forholdt sig til temaer som corona, Black Lives Matters og klimaforhold. At udvikle forløb ud fra de nye restriktioner gav benspænd, som var udfordrende, men også frisættende.

Kontakt

Nana Bernhardt Skoletjenesten

Nana Bernhardt

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Statens Museum for Kunst
Tlf
25 52 71 92
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Statens Museum for Kunst

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Statens Museum for Kunsts tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Statens Museum for Kunstss undervisningstilbud