Statens Museum for Kunst årsberetning 2018-19

Årsberetning Skoletjenesten Statens Museum for Kunst 2018-19.
Undervisning på Statens Museum for Kunst

I skoleåret 2018-19 har Skoletjenesten Statens Museum for Kunst (SMK) fortsat haft følgende indsatsområder: At udvikle undervisning i praksisfællesskaber på tværs af fagligheder, at arbejde med kunstneriske praksisformer og æstetiske læreprocesser som fortsættelse af de pædagogiske laboratorier og at pleje og videreudvikle partnerskaber under folkeskolens åben skole og på gymnasialt niveau.

Ved skoleårets begyndelse blev en UUM-stilling nedlagt, og afdelingen har derfor brugt ekstra ressourcer på ansættelse og oplæring af nye studenterundervisere. 

Skolen i Charlottegården – et partnerskab med en specialskole

Som del af København kommunes åben skole-tiltag er Skoletjenesten SMK indgået i partnerskaber med tre skoler, hvoraf den ene, Skolen i Charlottegarden, er en specialskole for elever med vanskeligheder indenfor ADHD og Autismespektret. Dette partnerskab har vi i den indledende toårige fase brugt ekstra ressourcer på med to undervisere på hvert delforløb, en kunstner og en lærer med erfaring fra specialskoleundervisning.

Vores dialogbaserede undervisningsform og arbejdet med æstetiske og kunstneriske læreprocesser var i fokus og viste sig stærkt motiverende og inkluderende for netop denne gruppe børn. Den dialogbaserede undervisningsform giver en åbenhed og ligeværdighed i mødet mellem børn og voksne og børnene imellem. Hvert delforløb vekslede mellem værksamtaler, tegne- og dramaøvelser i udstillingssalene ved værkerne og fordybende arbejde med forskellige kunstneriske udtryksformer i museets værksted. Et afgørende aspekt var en høj grad af information til eleverne inden besøgene på SMK med beskrivelser af værker og aktiviteter for at skabe et så trygt rum som muligt.

En overordnet målsætning for partnerskabet, som fortsætter de kommende to år, er at styrke elevernes engagement, koncentrationsevne, selvtillid og oplevelsen af at have sin egen stemme. For at imødekomme koncentrationsudfordringen arbejdede eleverne med max 2-3 værker per besøg, og aktiviteterne var opdelt i flere korte dele med kreative øvelser, samtaler, dramatiseringer og indlagte tænkepauser.

Når gymnasielever formidler fluxus

Skoletjenesten SMK’s pædagogiske laboratorie har fokus på arbejdet med kunstneriske og æstetiske læreprocesser. En stor del af dette arbejde foregår på daglig basis, når elever møder undervisende kunstnere, men det finder også sted, når vi i undervisningen udvikler praktisk-æstetiske øvelser på basis af eksperimenter i for eksempel surrealisme, dadaisme eller fluxusbevægelsen.

I foråret 2019 gennemførte vi et forløb i samarbejde med Gefion Gymnasium og en projektforsker med speciale i Fluxus. SMK huser Knud Pedersens ”Copenhagen Fluxus Archive” og udstiller løbende materiale derfra. Den nuværende præsentation viser materiale, der peger på Fluxusbevægelsens syn på undervisning og pædagogik. I forlængelse af studenteroprøret i 1968 udforskede og udfordrede flere kunstnere den hierarkiske og autoritære undervisningsform.

Eleverne fra Gefion fik som opgave at kuratere en formidlingsudstilling om Fluxusbevægelsen, der gør emnet nærværende og rummer elevernes egne kritiske holdninger til undervisningssystemet. Med forløbet ønskede vi at skabe en tæt dialog mellem den kunsthistoriske forskning og den dialogbaserede undervisningspraksis, hvor mødet med andre faglige stemmer er et centralt område. Derudover ønskede vi at undersøge, hvad der sker når form og indhold smelter sammen – når den kunstneriske udtryksform både er mål og metode for undervisningen. Det var ganske udfordrende for eleverne, idet Fluxuskunsten på den ene side kan fremstå svært tilgængelig og konceptuel og på den anden side ofte handler om hverdagens helt nære handlinger.

Kontakt

Nana Bernhardt Skoletjenesten undervisningstilbud

Nana Bernhardt

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Statens Museum for Kunst
Tlf
25 52 71 92
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Statens Museum for Kunst

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Statens Museum for Kunsts tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.