Københavns Befæstning 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Københavns befæstning 2019-20
Elever går udenfor med et kort. En dreng peger.
Nøgletal fra Københavns Befæstnings årsberetning.  I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

  • Københavns Kommune
  • Rødovre Kommune
  • Frederiksberg Kommune

 

I løbet af året har Skoletjenesten Københavns Befæstning både haft almindelig drift samt en række særarrangementer.

I august gennemførte vi en koldkrigsfordybelsesdag med ca. 110 elever i 9. klasse fra Katrinedalsskolen. Eleverne blev fordelt på kryds og tværs og gennemførte ”Mission Kold Krig”, ”Koldkrigsspionen”, ”Om at Overleve” og brætspillet ”Flugten til Rødovre”. Aktiviteterne strakte sig over en hel skoledag, som foregik i Rødovre; henholdsvis i Kommandocentralen under Rødovre Bibliotek og i Ejbybunkeren.

I efteråret havde vi på en periode på to uger ca. 450 elever igennem til et spændende historieløb, som var udviklet af Frederiksberg Ungdomsskole.

 

Corona og nye typer undervisning

Corona-nedlukningen har naturligvis haft stor indflydelse på afdelingens samlede aktiviteter og resultater. Flere store aktiviteter blev aflyst – blandt andet en ny runde af 2. verdenskrigs historieløbet med klasser fra Frederiksberg Kommune og en historiedag med klasser fra Tårnby Kommune på Kastrupfortet. Dog var Københavns Befæstning en af de afdelinger som hurtigt kunne åbne op for mellemtrinsklasser, da de vendte tilbage til skolehverdagen. Vi tilbød forløbet ”Vestvoldens Hemmeligheder”, som særligt kunne bruges af de lokale skoler i Rødovre Kommune. Forløbet foregår udenfor, og med nogle små justeringer kunne vi overholde de gældende retningslinjer.

I corona-nedlukningen blev der også arbejdet på et nyt undervisningsmateriale, som kan downloades og bruges af lærerne på egen hånd med deres elever. Materialet hedder ”På tur på Vestvolden” og knytter sig helt specifikt til området rundt om Ejbybunkeren i Rødovre. Målgruppen er elever fra 1.-5. klasse, og der er derfor en del forslag til differentiering og måder at gå til materialet på.

 

Kompetenceudvikling og refleksiv praksis med studenterundervisere

I skoleåret har der været fokus på kompetenceudvikling af studenterundervisere som en del af afdelingens pædagogiske laboratorie – et fokus som også forventes at fortsætte ind i skoleåret 2020-21. Laboratoriet knyttede sig til undervisernes praksis med særlig fokus på etik og aktioner og gik ud på at give underviserne pædagogiske og fagligt funderede handlemuligheder i undervisningen. Undervisernes roller var at igangsætte, understøtte og skærpe elevernes etiske samtaler i undervisningen. Efter undervisningen skulle de indtale et memo om en episode fra undervisningen, hvor eleverne havde en etisk samtale, og beskrive hvad der var på spil. Derefter skulle underviserne selv reflektere over, hvad de gjorde i situationen for at understøtte elevernes etiske samtale, samt hvad deres deltagelse skabte. UUA’en undersøgte undervisernes perspektiver i situationerne for at samle cases ind til en pædagogisk samtale i teamet. Samtalens formål var at udvikle et fælles sprog i afdelingen, samt at gøre det tydeligt hvad der er tænkt med opbygning og indhold i undervisningsforløbene. Derudover var samtalen et rum med plads til undren, refleksion og viden om blandt andet pædagogik, didaktik og historie.

Som en del af den videre proces vælger vi muligvis et bredere fokus end blot etik, men stadig med aktioner og afprøvninger. Målet er fortsat at have fælles drøftelser og sprog for undervisningen og at tydeliggøre og sikre undervisernes kompetencer i vores brede udbud af undervisning.

Kontakt

Malene Skov Norup_undervisningstilbud_skoletjenesten

Malene Skov Norup

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Københavns Befæstning
Tlf
28 92 31 76
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Københavns Befæstning

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Københavns Befæstnings tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Københavns Befæstnings undervisningstilbud