Københavns Befæstning årsberetning 2018-19

Skoletjenestens årsberetning Københavns befæstning 2018-19.
Børn arbejder med skærm i Ejbybunkeren

 Data om Københavns Befæstning. Hent dataene som pdf ved at klikke på billedet.

I år har der været en bemærkelsesværdig stigning i antal elever, som har modtaget undervisning på Københavns Befæstning, og derfor har den daglige aktivitet på vores 8 undervisningslokationer været høj. Vi har ansat flere undervisere til at varetage undervisningen og har i perioder kørt med en højere normering end tidligere. Stigningen i besøgstallet er også præget af flere historiedage, som vi har afviklet med store antal elever og klasser fra Frederiksberg og Tårnby Kommune, som har været henholdsvis i Rødovre og på Kastrupfort. Derudover har vi afviklet en humanistisk fagdag med temaet ”krig” på Lykkebo Skole, hvor elever i indskolingen blandt andet fik viden om 1. verdenskrig, soldaterliv og eksercits.

Den daglige drift fylder fortsat meget i afdelingen, og vi har også kunne mærke, at stigningen af bookinger har haft en indvirkning på tidsforbruget af dette. Dels ved ansættelse og oplæring af 4 nye undervisere, men også ved supervision og den daglige koordinering.

Det har også været et år hvor det pædagogiske laboratorie, som udmøntede sig i en artikel, der blandt andet gjorde brug af metoden Personal Meaning Mapping, har været delt bredt i flere sammenhænge blandt andet på en temadag i Års, en temadag i Kolding og et studiebesøg på Arbejdermuseet med eksterne kollegaer fra Skåne. Det har været lærerigt for alle parter, og der er tydeligvis en stor interesse for Personal Meaning Mapping.

Igen i år har der været en række obligatoriske forløb for folkeskolerne i Rødovre Kommune: ”Soldat på Vestvolden/Jul på Vestvolden”, ”Gys og Gru” og ”Mission Kold Krig”. Tiltaget fungerer stadig godt i forhold til at få nogle lærere ud i lokalområdet, som måske ikke ellers ville have været det. Vi får god feedback på undervisningen, fra de lærere vi møder på lokationerne. I samarbejde med PUC (Pædagogisk Udviklingscenter) i Rødovre har der været gang i en dialog om, hvordan modellen skal se ud i det kommende skoleår, men det er besluttet, at de obligatoriske forløb fortsætter i et vist omfang.

Historiedag med Tre Falke Skolen

I starten af skoleåret afviklede vi en historiedag om den kolde krig med Tre Falke Skolen fra Frederiksberg. I samarbejde med en lærer fra skolen planlagde vi, at knap 300 elever fra udskolingen skulle besøge flere af Skoletjenesten Københavns Befæstnings lokationer, som knytter sig til den kolde krig. Det blev en god dag med mange forskellige inputs for og fra eleverne, og det var en øjenåbner for os i forhold til at få øje på mulighederne for at undervise omkring 300 elever på én dag.

Vi samarbejdede før og under afviklingen, med Oplevelsescenter Vestvolden, hvilket var en kæmpe force. Blandt andet manglede vi i Skoletjenesten Københavns Befæstning mandskab til at varetage undervisningen af de mange elever, og derfor hev vi sammen nogle ekstra kræfter ind for at kunne imødekomme behovene. Dette fungerede fremragende, hvilket ikke var overraskende på grund af det gode samarbejde med Oplevelsescenter Vestvolden.

Lærerkursus

Vi har i dette år afholdt et kursus i Ejbybunkeren med en gruppe lærere fra en nærliggende kommune. De var alle en del af historie- og samfundsfagsfagtemaet på skolen, og deres ønske var at få både fagfaglig viden og viden om den formidling, som vi står for på Københavns Befæstning. På den måde kunne vi opkvalificere lærernes brug af lokationen både generelt og i det specifikke undervisningsforløb ”Mission Kold Krig”, som de stiftede bekendtskab med.

Kontakt

Malene Skov Norup Skoletjenesten undervisningstilbud

Malene Skov Norup

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Københavns Befæstning
Tlf
28 92 31 76
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Københavns Befæstning

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Københavns Befæstnings tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.