Københavns Museum

Skoletjenestens årsberetning Københavns Museum 2018-19
Københavns Museum drenge

 Data fra Københavns Museum. Download som pdf ved at trykke på billedet.

Københavns Museum var i skoleåret 2018-19 stadig lukket for offentligheden i forbindelse med opbygning af det nye museum. Derfor har Skoletjenesten Københavns Museum i løbet af året intensiveret brugen af det nye skoletjenestelokale og fortsat udviklingen af lokalet, sideløbende med at rummet er taget i brug af skoler og daginstitutioner. Dette har givet en unik mulighed for at arbejde brugerinddragende med de fysiske rammer for undervisning i det nye museum, ligesom det har givet rig erfaring med kompleksiteten i at opbygge et nyt museum i en gammel bygning bygget til administration.

I forbindelse med udviklingen af det nye museum har afdelingen været inddraget i mangeartede opgaver: UUA har siddet med ved indledende møder i forbindelse med udviklingen af en ny københavnermodel og en ny film om hovedstaden, ligesom afdelingen har bidraget til arbejdet med at skrive og redigere udstillingstekster, udarbejdet wayfindingforslag samt bidraget til udviklingen af den kommende drift af det nye Københavns Museum. I juni udkom det digitale undervisningsmateriale ”Unge Blikke på Bygningsarv”. Det blev til i et samarbejde med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur samt firmaet Blik, som producerede en række film til materialet.

I det pædagogiske laboratorie har omdrejningspunktet været projektet “Børneblik på Bispebjerg”, som gennemføres i et partnerskab med Tagensbo Skole. Projektet har været under udvikling siden 2016 og har givet værdifulde erfaringer med længerevarende samarbejder.

Historiens Have

I et partnerskab med Vartov Børnehave og Dosseringens Vuggestue har Skoletjenesten Københavns Museum gennemført projektet “Nutidens spirer planter fortidens frø”, som har resulteret i etableringen af “Historiens Have” foran det kommende museum. Projektet er udviklet på baggrund af museets flerårige indsats med arkæologi og dagtilbud samt et ønske om at afprøve nye måder at inddrage pædagoger i udviklingsarbejdet. Desuden er projektet tæt knyttet til museets indsats med at formidle det arkæologiske ansvarsområde.

“Historiens Have” har således dagtilbud som særlig målgruppe, men også den “almindelige” museumsgæst. Projektet er blevet båret af en fælles insisteren på, at børn og pædagoger møder højt specialiserede fagligheder. “Historiens Have” har været et laboratorie for planter og museets mindste gæster, og laboratorietanken er blevet ført videre i Bureau DeTours design af haven. Her er skabt et uderum med arbejdsbord med plads til blandt andet at understøtte pædagogers arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science midt i København. I forbindelse med udviklingen af haven har Skoletjenesten Københavns Museum indgået et samarbejde med pædagoguddannelsen i Hillerød (KP) om at undersøge potentialet i at arbejde med sciencepædagogik på et kulturhistoriske museum.

Museets metoder i undervisningen

Imens Københavns Museum har været lukket, har Skoletjenesten Københavns Museum haft et øget fokus på udviklingsarbejde og inddragelse af børn, lærere og pædagoger “behind the scenes”. I det pædagogiske laboratorie har vi eksperimenteret med, hvordan et museums fagligheder og professionelle metoder kan sættes i spil sammen med elever og lærere i opbygningen af et udstillingsrum. Og i Arkæologisk Værksted har vi haft arkæologens arbejdsmetoder som omdrejningspunkt for undervisningen og inviteret børn til at arbejdet side om side med museets arkæologer. Denne indsats har fulgt en vigtig del af visionen for det kommende museum – netop at invitere gæster med bag kulisserne på et museum. En vision, som har skabt muligheder og åbenhed fra hele organisationen i forhold til at lave eksperimenter og være metodisk generøse og åbne både over for Skoletjenesten Københavns Museums målgrupper og for andre målgrupper.

I det kommende skoleår bliver det interessant og udfordrende at lade de seneste års eksperimenter og nye viden møde det faktum, at museet åbner igen til februar 2020.

 

Kontakt

Sidsel Kirk Skoletjenesten undervisningstilbud

Sidsel Kirk

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Københavns Museum
Tlf
24 47 48 14

Tidligere årsberetninger fra Københavns Museum

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Københavns Museums tidligere årsberetninger?