Københavns Museum 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Københavns Museum 2019-20
Udstilling i børnehaven
Nøgletal fra Københavns Museums årsberetning. I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

 • Tagensbo Skole
 • Dosseringens Vuggestue
 • Vartov Børnehave
 • Daginstitutionen Krummerne

Projekter:

 • Historiens Have
 • Skoletjenesten, Københavns Museums pædagognetværk
 • Etablering af samarbejde med pædagoguddannelsen - Carlsberg
 • Etablering af samarbejde med Scienceundervisere fra KP, Afd. Hillerød
 • Det nye Københavns Museum
 • Legekunst
 • Naturfag på det kulturhistoriske museum

 

Årets altdominerende begivenhed var åbningen af det nye Københavns Museum i februar. Det var både kulminationen på mange års forberedelser og åbningen til næste skridt i arbejdet med at skabe god undervisning på museet. Nu med mulighed for at invitere indenfor i udstillingsrummene så børn og unge, lærere og pædagoger kan være med i det videre udviklingsarbejde. Det nye museum var åbent i fem uger før samfundets nedlukning på grund af corona. Først lige inden sommerferien blev det muligt at åbne for grupper igen.

Med en stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden startede arbejdet med projektet ”Naturfag på det kulturhistoriske museum” i januar. I projektet skaber vi sammen med arkæologisk afdeling over de næste 3-4 år et udvidet Arkæologisk Værksted, som har den dobbelte funktion af at være læringsrum for Skoletjenesten Københavns Museums målgrupper og daglig arbejdsplads for museets arkæologer. Projektet, som skal styrke STEM-kompetencer hos elever i udskolingen, udvikles i et partnerskab med tre folkeskoler i København. I foråret etablerede vi kontakt til skolerne, ansatte en ny kollega med naturfagsdidaktiske kompetencer og igangsatte indretning af nyt arkæologisk værksted. Projektet har fokus på at udfolde arkæologiens potentiale i forhold til fællesfaglig naturfagsundervisning i udskolingen.

Under forårets nedlukning udviklede afdelingen et format for corona-tilpassede forløb om arkæologi for børnehaver og vuggestuer. Forløbet foregik på institutionernes legepladser og var tilrettelagt, så flere børn kunne deltage end ved de almindelige arkæologiforløb.

 

Brug Byens Læringsrum

Afdelingen faciliterede i efteråret kurset ”Brug Byens Læringsrum” – et kompetenceforløb for pædagoger i Københavns Kommune som styrker forbindelsen mellem børns oplevelser i eksterne læringsmiljøer og det pædagogiske arbejde hjemme i institutionerne. 21 pædagoger fra 12 dagtilbud deltog i kurset, som bestod af en vekselvirkning mellem kursusdage for pædagogerne på museet og forløb med institutionernes besøg på museet og museets besøg i institutionerne. Mange års erfaring med at etablere møder mellem dagtilbud og arkæologi blev ført videre til også at lade små børn møde fagfeltet arkæobotanik og arbejde med frø og kerner. Som en central del af kurset dyrkede pædagoger og børn forskellige gamle sorter i museets ”Historiens Have” og i bede hjemme på legepladserne.

 

Lyden af hovedstaden

I efteråret udforskede Skoletjenesten Københavns Museum, hvordan citizen science kan inddrages i undervisningen. Som led i projektet ”Lyden af Hovedstaden”, som er et større samarbejde mellem Københavns Museum, Københavns Universitet, Center for Byhistorie og Moesgaard Museum, mødte studerende fra dansk og lingvistik unge københavnere fra 8.-9. klasser på deres skoler. Under ledelse af de studerende indsamlede eleverne eksempler på unges sprog og sprog på handelspladser. Materialet fra indsamlingen inddrages i sprogforskning på KU og i yderligere forskning og udstilling, som knytter sig til Lyden af Hovedstaden over de næste tre år.

Kontakt

Sidsel Kirk_undervisningstilbud_skoletjenesten

Sidsel Kirk

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 35 03 66
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Københavns Museum

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Københavns Museums tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Københavns Museums undervisningstilbud