ZOO 2019-20

Skoletjenestens årsberetning ZOO 2019-20
Elev holder kryb sammen med underviser
Nøgletal fra ZOOs årsberetning. I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

 • Københavns Kommune
 • NEXT Sukkertoppen
 • Skovshoved skole
 • Dansborg skolen
 • Ole Rømer skolen
 • Det kgl. Vajsenhus
 • Randersgade skole
 • Københavns Universitet
 • Roskilde Dyrskue

Projekter:

 • Biodiversitet og verdensmålene
 • Panda - ZOO og DAC
 • Social præsentation
 • Matematikken som metode til at forstå naturbevarelse

 

I skoleåret 2019-20 har Skoletjenesten ZOO haft fokus på at implementere vores nye vision og mission. Faste undervisere ligesom timeansatte har sammen udviklet samtlige undervisningsoplæg, så de lever op til vores nye mission, og især det at være i stand til at give eleverne handlekompetencer ud fra hvert undervisningsoplæg har været meget centralt. Derudover har corona sat sit tydelige præg på undervisningen i foråret og sommeren og har ført til nye måder at tænke undervisning på.

 

ZOOskole

I marts lukkede først skolerne og dernæst Zoologisk Have. Da vi har et ønske om at nå bredt ud hos skoleeleverne, blev der hurtigt taget en beslutning om at lave ZOOskole live dagligt. Undervisningen er primært henvendt til 0.-3.-klasse, men vi ønskede samtidig, at den både henvendte sig til elever og forældre. Grundlaget for den nye didaktik bag videoundervisningen er, at undervisningen skal leve op til vores vision og mission. Den store udfordring ved virtuel undervisning var, at vores daglige undervisning er kendetegnet ved sanselighed og nærhed, som er to faktorer, der er svære at forene med virtuel undervisning. Vi opstillede derfor en tydelig struktur og en række kriterier for ZOOskolen, så eleverne kunne relatere til temaerne, men samtidig give dem handlepunkter i forhold til deres egen hverdag. Til trods for den til tider dårlige videoforbindelse holdt vi fast i at lave undervisningen live. Dette for at sikre en følelse af nærvær og autenticitet og mulighed for at stille underviseren spørgsmål direkte, præcis som vores vante undervisning.

ZOOskolen tog udgangspunkt i de forskellige undervisningsforløb, vi tilbyder indskolingen og mellemtrinnet, så lærerne til de bookinger vi var nødt til at aflyse grundet nedlukningen, i stedet fik tilsendt et link, så deres elever kunne se den undervisning, de skulle have haft i ZOO derhjemme.

 

Daginstitutioner – læring inden skolestart

Skoletjenesten ZOO har i mange år uddannet pædagoger og lærere til at være selvstyrende brugere af et undervisningslokale med dyr og effekter fra dyr. Dette til stor glæde for brugere såvel som børn og elever. Dog har vi længe haft et ønske om at tilbyde forløb til de institutioner, som ikke har haft pædagoger, der har været trygge ved at bruge levende dyr sammen med børnene. Vi har derfor udviklet et forløb med en legende tilgang til læring, som er henvendt børnehaver med en underviser. Det viste sig hurtigt, at pædagoger, ikke nødvendigvis er utrygge ved brugen af dyr, men ikke føler, at de er i stand til at lave læringsstyrede aktiviteter med børnene omkring levende dyr.

At tilbyde forløb til børnehavebørn er derfor blevet en naturlig del af Skoletjenesten ZOO, da vi mener alle børn bør have muligheden for at koble levende dyr og læring. Grundlæggende handler det om at se på læring fra en anden vinkel, for læringen starter ikke først, når man starter i skole.

Kontakt

Ditte Sofie Andersen_undervisningstilbud_skoletjenesten

Ditte Sofie Andersen

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
30 55 73 46
Se profil
Gry Lottrup Jyde_undervisningstilbud_skoletjenesten

Gry Lottrup Jyde

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 43
Se profil
Julie Suhr_undervisningstilbud_skoletjenesten

Julia Suhr

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 41
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Zoologisk Have

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Zoologisk Haves tidligere årsberetninger?

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

ZOOs undervisningstilbud