Næstved Kommune - Åben Skole

Besøg Hansen & Andersen A/S

Hansen & Andersen dækker alle former for murer-, tømrer-, beton-, jord-, vej- og kloakarbejde inden for såvel nybyggeri som bygningsrenovering. Totalentrepriser, hovedentrepriser og fagentrepriser, service og vedligeholdelse. Herunder også nybyggeri, ombygning og mindre renoveringsopgaver for private.

Hansen & Andersen er etableret i 1947 og har dermed 75 års erfaring i branchen.
De er en af de største byggevirksomheder på Sjælland uden for Storkøbenhavn.

Besøget kan også kombineres med matematik undervisningen - Der er altid masser af matematik i bygge- og anlægsprojekter, og eleverne kan blandt andet regne på rigtige opgaver, f.eks. materialeforbrug.
Det vil være en fordel, at eleverne har forhåndskendskab til, hvilke materialer der indgår i et byggeri, og evt. m2-begrebet.

Varigheden af besøget aftales med den enkelte klasse. 

Få mere inspiration på Dansk Industris hjemmeside

Guide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:
Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget:
https://skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-o…

Sikkerhedsudstyr kan lånes hos Center for Dagtilbud og Skole. Kontakt Ole Hilden på ohilde@naestved.dk, eller telefon 61550987

Hansen & Andersen logo

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Skolen skal selv afholde udgifter til transport til virksomheden
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere
Fag:
Arbejdskendskab, Håndværk og design, Innovation og entreprenørskab, Matematik, Natur/teknologi, Uddannelse og job
Læringsmål:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Håndværk og design - Håndværk - materialer