Fredericia Bibliotek

Få gang i projektskrivning

Hvor og hvordan skal eleverne søge materialer til deres opgave?

Eleverne introduceres til, hvordan de søger på bibliotekets hjemmeside, i databaser og på kvalificerede websteder. Elevernes kompetencer styrkes, så de kan udarbejde gode søgeord, og vi har fokus på, at alle arbejder med deres opgave.

Vi kan også vejlede eleverne i, hvordan de angiver kilder og laver litteraturlister i deres opgaver.

Elevernes opgaveemner aftales ved booking. Der kan deltage én klasse ad gangen i workshoppen.

Eleverne skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sundhedskort, hvis de skal have lavet lånerkort.

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 

Opgaveworkshop

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Engelsk - Skriftlig kommunikation, Historie - Kildearbejde, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Tysk - Skriftlig kommunikation
Fag:
Dansk, Engelsk, Historie, Samfundsfag, Sproglig udvikling, Tysk
Læringsmål:
Digitale kompetencer
Søgestrategi
Research
Målrettet informationssøgning